Avco Advokatfirma - varslingsregler

Nye permitteringsregler

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015

Av Lisa Viggen Eian Det er vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven…
Reglene for ferieavvikling

Ferieregler

Det er snart sommerferie, og de fleste har lagt planer for sommeren.…

Avskjedigelse av arbeidstaker

Vilkårene for å avskjedige en arbeidstaker reguleres i arbeidsmiljøloven…

Oppsigelse av arbeidsforhold - Krav til drøftelser

Før en beslutning om oppsigelse treffes, plikter arbeidsgiveren…