AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Rettigheter ved kjøp av bil fra bilforhandler

Har du kjøpt en bil ved en bilforhandler som viser seg å ha mangler etter overlevering? I så tilfelle vil du som kjøper ha rett til å fremme krav mot bilforhandleren som solgte deg bilen. Ved kjøp av bil fra bilforhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Denne loven er gunstigere for kjøper enn det kjøpsloven er, ettersom den beskytter kjøper mot en sterkere profesjonell part. Ved kjøp av bil fra privatperson vil det være kjøpsloven som får anvendelse.

Forsikringsdekning

Har du kjøpt en bil fra bilforhandler som viser seg å ha mangler lønner det seg å benytte en advokat som ivaretar dine rettigheter og sørger for at alt går rett for seg. Du vil som regel få dekket kostnadene dine av ditt forsikringsselskap. Vi tar kontakt med forsikringsselskapet ditt og ordner dekning før saken oppstartes.

Foreligger mangel?

Det første du må finne ut av dersom du vil klage over et bilkjøp er hvorvidt det foreligger mangel eller ikke ved bilen. Det vil foreligge mangel dersom bilen ikke samsvarer med det som er avtalt eller markedsført.  Bilen vil også ha mangel dersom selger har holdt tilbake viktige opplysninger eller gitt uriktige opplysninger om bilen og dens egenskaper.

Når det er konstatert at det foreligger mangel ved bilen vil du som kjøper ha et krav mot selger.

Det foreligger imidlertid også enkelte krav til deg som kjøper, for at du skal ha rett til å fremme ditt krav. Du må gi selger beskjed, reklamere, om mangelen innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget. Dette burde gjøres så raskt som mulig. I forbrukerkjøp er den relative reklamasjonsfristen aldri kortere enn 2 måneder fra mangelen ble oppdaget. Den absolutte reklamasjonsfristen er 5 år.

Som forbruker har du også plikt til å yte nødvendig medvirkning for at selger skal ha anledning til å oppfylle kjøpet, herunder henting og mottak av bilen.

Hva kan jeg kreve?

 • Holde kjøpesummen tilbake

  Om du ikke allerede har betalt fullt oppgjør for bilen, kan du har rett til å holde tilbake betaling for å dekke krav som følge av mangelen. Du har ikke anledning til å holde tilbake mer enn det beløp som anses for å gi betryggende sikkerhet for kravet.
 • Retting og omlevering

  Som forbruker har du rett til å velge mellom å kreve retting eller omlevering. Dette gjelder derimot ikke om gjennomføringen er umulig eller volder selger urimelige kostnader.Avhjelp må skje uten kostnad eller vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selger. Dersom det ikke foreligger mangel kan selger kun kreve betaling for de undersøkelsene som er gjort for å finne ut om det eksisterer en mangel, og dersom forbruker uttrykkelig er gjort oppmerksom på at han/hun selv må dekke slike kostnader.
 • PrisavslagKan ikke mangelen avhjelpes, kan du som kjøper kreve prisavslag. Du kan kreve prisavslag som er slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. I særlige tilfeller kan du få et prisavslag som er lik mangelens betydning for kjøper.
 • Heving

  Det vil foreligge en rett til for forbrukeren til å heve kjøpet unntatt når mangelen er uvesentlig. Det må her foretas en totalvurdering. Vurderingen her er mindre streng enn hva som er tilfelle etter kjøpsloven, som du kan lese mer om i artikkelen vår om Heving av bilkjøp.
 • ErstatningErstatning kan kreves for det tap som lides som følge av at bilen har mangel. Innenfor forbrukerkjøp er erstatningshjemmelen absolutt og uten noe nærmere vilkår for ansvarsgrunnlag.

 

Kontakt oss for en uforpliktende og kostnadsfri samtale om din sak. Ring oss på telefon 21 09 59 95 eller bruk kontaktskjemaet under.
Husk at bilforsikringen din mest sannsynlig vil dekke dine advokatkostnader.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig