AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Kontraktsutforming – kjøp og salg

En avtale kan inngås på mange måter. Etter norsk rett er muntlige avtaler like bindende som skriftlige, men en skriftlig avtale minimerer risikoen for at det senere skal oppstå konflikter mellom partene. Tvistene i hestesaker handler ofte om hva som faktisk er avtalt ved kjøpsinngåelsen, og kontrakten vil da være et viktig bevis i en rettslig tvist.

En kjøpsavtale reguleres alltid av kontrakten og alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Mange benytter seg av standardkontrakter for kjøp av hest, men disse er ikke alltid utfyllende nok dersom det senere skulle oppstå en tvist mellom partene. I de tilfeller hvor kontrakten ikke sier noe om den konkrete uenigheten må man støtte seg til lovverket.

I hestebransjen er det vanlig at kjøp inngås både mellom private parter, typisk der hesten er annonsert via finn.no, eller kjøp der én part er næringsdrivende, eksempelvis at hesten kjøpes hos en profesjonell salgs-stall. For kjøp mellom to private parter eller mellom to næringsdrivende vil kontraktsforholdet reguleres av kjøpsloven, men dersom én part er næringsdrivende og den andre er privat reguleres kjøpet av forbrukerkjøpsloven. Som forbruker har kjøperen et sterkere vern, da lovgiver anser forbrukeren som den «svake part» i kontraktsforholdet.

AVCO har lang erfaring med å bistå kjøper og selger før, under og etter kontraktinngåelsen

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no