AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Kjøpsrett

Kjøpsretten består av rettsregler som regulerer rettighetene og pliktene kjøper og selger har i forbindelse med kjøp. Kjøpsretten omhandler alle typer kjøp og får anvendelse på alt fra et spontant kjøp på matbutikken til en større og mer omfattende handel av en båt eller bil.  

Det er mange ulike spørsmål som kan oppstå i forbindelse med et kjøp, som både springer ut av kjøpers og selgers oppfyllelse etter avtalen. Her kan blant annet nevnes spørsmål knyttet til leveringssted og leveringstid, risikoens overgang for kjøpsobjektet og uenighet knyttet til varens egenskaper.

Dersom det oppstår spørsmål om hvorvidt kjøper har mottatt en vare som er i henhold til kontrakt, vil det videre oppstå spørsmål om hvordan kjøper kan gå frem for å reklamere på produktet, samt hvilke beføyelser som kan gjøres gjeldende dersom varen skulle vise seg å være mangelfull. Slike beføyelser kan blant annet være retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning.

Det er som nevnt ikke bare kjøper som kan ha krav mot selger i en kjøpssituasjon. Kjøper har også plikter som må overholdes etter kontrakten. Dette kan for eksempel være plikter som knytter seg til betalingen av den avtalte kjøpesummen og kjøpers medvirkning til at overtakelse av kjøpsgjenstanden finner sted.

Kjøpsretten skiller videre mellom to ulike regelsett som sin anvendelse vil bero på hvilken type parter kjøpet er inngått mellom. Dersom kjøpet er inngått mellom to forbrukere (privatkjøp) eller to næringsdrivende (næringskjøp) vil kjøpet anses som et alminnelig kjøp som reguleres etter Lov om kjøp (kjøpsloven). Dersom et kjøp derimot gjøres mellom en privatperson og en profesjonell forhandler/næringsdrivende, står vi imidlertid overfor et forbrukerkjøp som reguleres etter Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Kjøpsretten er imidlertid ikke uttømmende regulert av de ovennevnte lovene. Noen kjøp er så særegne at de reguleres i egne lover som inneholder spesialbestemmelser for denne typen kjøp. Et eksempel på dette er kjøp av håndverkertjenester som reguleres av Lov om håndverkertjenester (håndverkertjenesteloven). Denne loven gjelder imidlertid kun i forbrukerkjøp.

AVCO bistår i alle typer tvister innen kjøpsretten og vi bistår både på selger- og kjøpersiden. Vi har lang erfaring fra alle de nevnte kjøpssituasjonene og har alltid som mål å finne gode løsninger og skreddersy oppdraget i tråd med dine behov.

Det kan oppstå et bredt spekter av tvister innenfor hestesporten. Det kan være vanskelig å vite hvilke rettigheter og plikter man for eksempel har ved kjøp og salg av hest, ved fallskader fra hest eller kravene som stilles til alminnelig hestehold.

Til tross for at man hyrer inn angivelig dyktige håndverkere til å utføre et arbeid på ting eller fast eiendom, er det ikke alltid at resultatet blir som forventet. Dette kan fort resultere i en langvarig tvist. Bistand fra advokat i forbindelse med håndverkertjenester kan imidlertid spare deg for tid, energi og kostnader.

Har du kjøpt eller solgt en bil, som det viser seg har mangler? I så fall kan dette utløse krav på retting, prisavslag, heving, og/eller erstatning. Kravet kan rettes uavhengig av om selger er en privatperson eller næringsdrivende/forhandler.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig