AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Kjøp av håndverkertjenester

Til tross for at man hyrer inn angivelig dyktige håndverkere til å utføre et arbeid på ting eller fast eiendom, er det ikke alltid at resultatet blir som forventet. Dette kan fort resultere i en langvarig tvist. Bistand fra advokat i forbindelse med håndverkertjenester kan imidlertid spare deg for tid, energi og kostnader.

Det skjer ikke sjelden at det oppstår uenighet og tvister mellom forbrukere og håndverkere om et arbeid som er utført. Uenighetene kan knytte seg til alle de ulike leddene i prosessen, som for eksempel manglende fremdrift, svikt eller mangler ved utførelsen av arbeidet, forskriftsmangler, overfakturering og uenighet rundt sluttoppgjøret.

Kjøp av håndverkertjenester reguleres av håndverkertjenesteloven. Loven gjelder alle avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester, eksempelvis reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m. som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere.

Håndverkertjenesteloven er imidlertid avgrenset mot oppføring av ny bolig. Mens håndverkertjenesteloven regulerer rehabilitering og vedlikehold av boliger, gjelder bustadoppføringslova oppføring av nye boliger. Det oppstår ikke sjelden spørsmål om man står overfor oppføring av ny bolig eller en håndverkertjeneste.

Det avgjørende må i alminnelighet være den fysiske sammenhengen. Om et eksisterende bygg utvides med nye rom som henger sammen med tidligere boligrom, bør arbeidet som hovedregel regnes som en håndverkertjeneste. Dersom arbeidet derimot  er dominerende i forhold til det eksisterende bygg, vil man imidlertid kunne tale om boligoppføring.

Privatpersoner i boligtvister vil ofte vil ha rett til å få dekket utgifter til juridisk bistand og sakkyndig gjennom skade, hus- eller innboforsikringen. I slike tilfeller vil din forsikring normalt ha en rettshjelpsforsikring, som dekker opptil 100.000 kroner av. Det eneste du som kunde må gjøre er å dekke egenandelen i henhold til dine forsikringsvilkår.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Håndverkertjenesteloven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere. Loven er følgelig en forbrukerlov, som innebærer at den inneholder bestemmelser som har som formål å verne om forbrukeren.

Håndverkertjenesteloven inneholder flere bestemmelser som har til formål å verne om forbrukeren. Tjenesteyteren har blant annet en særlig plikt til å både orientere og opplyse forbrukeren om viktig informasjon knyttet til tjenesten. I enkelte tilfeller vil tjenesteyteren også ha en plikt til å frarå forbrukeren visse tjenester.

Til tross for at man har hyrt inn en angivelig dyktig håndverker, er det ikke alltid man blir fornøyd med resultatet. Dersom arbeidet viser seg å være mangelfullt, er det en rekke beføyelser man kan gjøre gjeldende overfor tjenesteyteren. I disse tilfellene er det viktig å være klar over hva man har krav på og hvordan man kan gå frem.

I tilfeller der det oppstår mangler eller forsinkelser i forbindelse med kjøp av en håndverkertjeneste, vil forbrukeren ofte ha rett til å holde tilbake kjøpesummen eller deler av kjøpesummen til sikkerhet for sitt krav mot håndverkeren. Dette omtales som kjøpers tilbakeholdsrett.

Det er et velkjent problem at det fremkommer forsinkelser i forbindelse med kjøp av håndverkertjenester. Håndverkertjenester består ofte av flere ulike ytelser, som enkelt kan resultere i forsinket fremdriften dersom de ulike delene ikke samkjøres. Som forbruker er det derfor viktig å være klar over hva man har krav på dersom tjenesten ikke leveres i tide.

Retting er en av flere beføyelser som forbrukeren kan gjøre gjeldende der det viser seg å foreligge mangel ved ytelsen. Retting er en svært praktisk løsning, ettersom det i utgangspunktet kun innebærer en oppfyllelse av kontrakten og er dermed en løsning som gagner begge partene.

Dersom forbrukeren oppdager en mangel ved en utført håndverkertjeneste, er utgangspunktet etter håndverkertjenesteloven at mangelen skal rettes. I de tilfeller der mangelen ikke blir rettet, vil forbrukeren imidlertid kunne ha krav på et prisavslag etter loven.

Ved avtaler om bestemte tjenester mellom tjenesteytere i næringsvirksomhet og forbrukere kommer håndverkertjenestelovens regler til anvendelse. Erstatning er en av flere beføyelser man kan gjøre gjeldende der det foreligger forsinkelse eller mangel i forbindelse med ytelsen.

Det skjer ikke sjelden at det foreligger avvik fra det avtalte når kontraktsobjektet overtas av forbrukeren ved utført arbeid. I disse tilfellene er det viktig å være klar over regelverket knyttet til reklamasjon og foreldelse, for å ikke miste eventuelle krav.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no