AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Forbrukerentreprise

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom en forbruker som byggherre (kjøper) og en entreprenør (selger) om oppføring av ny bolig.

Vi har dyktige og dedikerte advokater som tilbyr sin ekspertise innen forbrukerentreprise, til både entreprenør og forbruker. Bistanden knytter seg særlig til forsinkelses- og mangelstilfellene, herunder spørsmål om byggtekniske avvik, reklamasjons- og foreldelsesfrister, jf. bustadoppføringslova.

Entreprenøren vil være tjent med å gjøre seg kjent med de lovpålagte forpliktelsene allerede på kontraheringstidspunktet med forbrukeren, og oppfylle disse i samsvar med lovverket. Regelverk av særlig relevans er bustadoppføringslova. Manglende garantistillelse vil eksempelvis kunne medføre et personlig erstatningsansvar for entreprenøren, blant annet der entreprenørselskapet er konkurs.

For forbrukeren er det særlig viktig å kjenne til forbrukervernet loven oppstiller, og ikke minst de særskilte reklamasjons- og foreldelsesfristene. Det kan eksempelvis tenker tilfeller der forbrukeren har reklamert rettidig, men likevel tapt kravet sitt som følget av foreldelse.

Vi i AVCO har bred erfaring innen forbrukerentreprise og kan gi partene den bistanden som er nødvendig for å ivareta sine økonomiske interesser i saken. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig