AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Entrepriserett

Entrepriseretten omhandler kontrakter inngått mellom entreprenør og byggherre i forbindelse med små og store bygge- og anleggsarbeider, herunder nybyggings- reparasjons- vedlikeholds- og ombyggingsarbeider. Det kan også være inngått avtaler om prosjektering.

Innen entrepriserett er det viktig at de profesjonelle partene velger en god kontraktsstrategi. Valg av  kontraktstrategi er særlig viktig av hensyn til partenes risiko- og ansvarsfordeling ved utførelsen av kontrakten. I forbrukerentrepriser reguleres kontrakten av Bustadoppføringslova, som gir et sterkt forbrukervern.

Videre vil valg av entrepriseform være ett av de viktigste valgene en byggherre tar i forkant av et byggeprosjekt. Det skilles mellom to hovedkategorier av entrepriseformer: utførelsesentreprise og totalentreprise. I førstnevnte kategori koordinerer byggherren både prosjektering og utførelse av byggeprosjektet. I sistnevnte kategori inngår byggherren avtale med én entreprenør som står for både prosjektering og utførelse av prosjektet.

AVCO har flere advokater med bred erfaring innen entrepriserett og bistår i alle prosesser. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også om: krav på dagmulkt ved forsinkelse

 

Vi tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand i forbrukerentrepriser. Forbrukerentrepriser er avtaler mellom produsent, entreprenør og håndverker på den ene siden, og forbruker på den andre siden. Denne typen entreprise reguleres av bustadoppføringslova.

Vi tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand i entreprisesaker mellom profesjonelle parter. Vår bistand knytter seg til alle fasene i et entrepriseprosjekt og vi bistår både entreprenør, byggherre, rådgiver og leverandør.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig