Hjem

Om AVCO

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand til privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger innenfor en rekke rettsområder.

Vårt hovedmål er at våre klienter skal oppleve sterk faglig dyktighet, rask responstid og personlig engasjement rundt sin sak.

Vi tilbyr bistand innenfor en rekke rettsområder, deriblant kontraktsrett, arbeidsrett, familie- og arverett, fast eiendom  og barn og foreldre.

Vi ønsker at du som kunde skal oppleve at du får best mulig resultat i din sak. Dette sikres best ved riktig bruk av ressurser, tett oppfølging, samt både kommersiell og menneskelig forståelse hos våre advokater.

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma praktiserer likedeling som økonomisk modell mellom partnerne. Dette sikrer at klienten til enhver tid er sikret bistand fra den eller de advokater som er best egnet for oppdraget.

For priser henviser vi til de enhver tid gjeldende oppdragsbetingelser. Vi undersøker også mulighetene for forsikringsdekning og fri rettshjelp. Se under for våre veiledende timesatser.

Timespriser

Timer faktureres med følgende timessatser:
fra NOK 2200,- til 3200,- eks. mva
(fra NOK 2750,- til 4000,- inkl. mva).

Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter) og minstepris er derfor NOK 550,- eks. mva (NOK 687,50-  inkl. mva)

Konkret sats avtales i oppdragsbekreftelsen. Prisene justeres normalt hvert år ved årsskiftet.

Timespriser

Ved enkeltstående bistand per telefon eller e-post, utenom et eksisterende klientforhold,  vil henvendelsen som utgangspunkt faktureres etter medgått tid.

Utgangspunktet for faktureringen av oppdraget er den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Se generelle oppdragsvilkår for nærmere informasjon om salærberegningen.