AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Fast eiendom

I tilknytning til fast eiendom oppstår juridiske problemstillinger av både privatrettslig og offentligrettslig art. Kan jeg bygge på eiendommen uten å søke tillatelse til plan- og bygningsmyndighetene? Kan jeg leie ut boligen min? Kan jeg omregulere eiendommen for å utvikle et større boligprosjekt?

Fast eiendoms rettsforhold omhandler en rekke fagområder av ulik art. Vi i AVCO har den nødvendige kompetansen innen fast eiendom og bistår deg gjerne i din sak.

Våre advokater har solid og bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor eiendomsretten. Tvister knyttet til fast eiendom er ofte en følelsesladet prosess. Dette har vi stor respekt og forståelse for, og har derfor som mål å løse eiendomssaker uten rettslig prosess. Dersom det likevel skulle være nødvendig med en avklaring i domstolen, vil våre advokater med prosedyreerfaring i eiendomssaker tilstrebe et best mulig resultat for deg eller din virksomhet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

I Norge er borettslag og eierseksjonssameier praktiske måter å organisere boforhold på. I et borettslag kjøper du en andelsbolig med bruksrett, mens du i et eierseksjonssameie kjøper en selveierbolig.

I et eierseksjonssameie eier du boligen din. Eierseksjonsloven regulerer boforholdet, og er i utgangspunktet ufravikelig, som innebærer at lovens bestemmelser går foran eksempelvis vedtektene, årsmøtevedtak eller kontrakt.

De rettslige aspektene knyttet til fast eiendoms rettsforhold omhandler begreper som «eiendomsrett», «begrensede rettigheter», «rettsvern» «rådighetsbegrensninger» og «ekstinksjon».

Husleieloven regulerer leieforholdet mellom partene. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leieren enn det som følger av husleieloven. Avtalefriheten er noe større ved leie av lokale.

Avhendingslova regulerer kjøp og salg av fast eiendom. Loven er fravikelig, noe som innebærer at partene har stor avtalefrihet ved kontraktsinngåelsen. Kontraktene kan i praksis inngås både muntlig og skriftlig.

Vi har særskilt kompetanse knyttet til regelverket kommunen forvalter som plan- og bygningsmyndighet. Vi bistår både tiltakshaver, ansvarlig foretak, nabo og grunneier i alle ledd av prosessen.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig