AVCO logo

Hjem > Menneskene

Henriette Thorkildsen Moe

Advokat

Henriette arbeider med et bredt spekter av fagområder, hovedsakelig arbeidsrett, familierett og barnerett. I tillegg har hun kompetanse innen fast eiendom og alminnelig forretningsjus. Henriette har erfaring med tvisteløsning og prosedyre knyttet til disse rettsområdene.

Henriette har en særlig interesse for arbeidsrett. Innenfor arbeidsrett bistår Henriette blant annet med ansettelser, oppsigelser/avskjed og nedbemanningsprosesser.

Hun bistår også ofte klienter i saker knyttet til økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, og i barnefordelingssaker om fast bosted og samvær.

YRKESERFARING

  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokat, nov 2023 – d.d
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2022 – 2023
  • Advokatfirmaet Ulset AS, advokatfullmektig, 2020 – 2022
  • Trainee, Advokatfirmaet Grette AS, oktober 2018
  • Trainee, PwC, september 2018

FORFATTERSKAP

  • Masteroppgave: «Kontroll og overvåkning i arbeidslivet – sett i lys av nye elektroniske former for kontroll og overvåkning på «fremtidens arbeidsplass» (smarte bygg)»
  • Forfatter av diverse artikler

UTDANNELSE

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2019

 

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig