AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Arv- og familierett

Arv og familie er et felt som griper tak i de store øyeblikkene i livet, fra begynnelsen av livet til slutten. Under familierett skiller vi mellom økonomisk familierett, hvor det økonomiske forholdet mellom parter som har inngått ekteskap eller samboerskap reguleres, og barnerett, hvor barns rettslige stilling står i fokus

Arveretten regulerer arverettslige problemstillinger som fordelingen av formue ved dødsfall, saksbehandlingsregler for arveoppgjøret (skifte), regler for opprettelse av testament, generasjonsskifter, samt problemstillinger knyttet til forholdet mellom livs- og dødsdisposisjoner.

I mange juridiske lærerbøker deler man familieretten i to; den ene delen regulerer inngåelse og oppløsning av ekteskap, og den andre regulerer forholdet mellom foreldre og barn. Reglene som retter seg mot forholdet mellom foreldre og barn er også sentralt i det som ofte betegnes som barnerett. Her er også barns rettigheter for øvrig er tema.

Advokatene i AVCO har bred erfaring og kompetanse innenfor familie- og arverett. Ta derfor gjerne kontakt med oss med det du måtte ha av spørsmål i denne forbindelse. Er du i en pågående konflikt som vedrører familie- og arverett, har flere av advokatene også lang prosedyreerfaring innenfor temaet.

Barnerett er et rettsområde som tar for seg spørsmål som har særlig betydning for barns rettslige stilling. Barnerett omfatter i hovedsak barns rettigheter, forholdet mellom barn og foreldre og barnevernretten. Samtlige rettsområder som berører barn har til felles at de primært skal ivareta barns rettigheter, interesser og behov.

Den økonomiske familieretten regulerer det økonomiske forholdet mellom parter som har inngått ekteskap eller samboerskap. For ektefeller er det ekteskapsloven og til dels sameieloven som regulerer forholdet. For samboere er det ingen egen lov, men sameieloven og lov om husstandsfellesskap gir likevel flere regler.

Arveretten regulerer arverettslige problemstillinger som eksempelvis fordelingen av formue ved dødsfall, saksbehandlingsregler for arveoppgjøret (skifte), regler for opprettelse av testament, generasjonsskifter. Videre knytter arveretten seg til problemstillinger knyttet til forholdet mellom livs- og dødsdisposisjoner.

De fleste saker løses normalt ved forhandlinger, mekling eller gjennom ulike tvisteløsningsorganer som eksempelvis forliksrådet. Finner ikke saken sin løsning her, kan den bringes til domstolene.

Andre nyttige lenker:

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no