AVCO logo

Hjem > Menneskene

Jorunn Hegle Hovda

Advokat | Partner

Jorunn leder vår strafferettsavdeling. Hun arbeider primært med strafferett, barnerett og barnevernrett, og prosedyre tilknyttet disse rettsområdene.

Jorunn er fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Hun tar i tillegg oppdrag som bistandsadvokat, og er fast advokatvakt på Krise- og incestsenteret i Follo. Hun har lang erfaring fra påtalemyndigheten, og har omfattende prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrettene. Hun har jobbet bredt med alle type straffesaker, og har spisskompetanse på saker som gjelder vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Med Jorunns kunnskap, engasjement og erfaring innenfor disse rettsområdene kan du være trygg på å få god juridisk rådgivning og oppfølging.

Jorunn er medlem av Den norske advokatforening og Forsvarergruppen.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no