AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Strafferett

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, eller blitt utsatt for en straffbar handling? AVCO har en spesialisert strafferettsavdeling, med bred erfaring, og prosederer ukentlig straffesaker for domstolene.

Å rådføre seg med en advokat med erfaring på området, er viktig for å få klargjort sine rettigheter og plikter i forbindelse med en etterforskning. Dette anbefales å gjøre på et tidlig tidspunkt i saken, slik at man sikrer best mulig prosess allerede fra start. Vi tar oppdrag som både forsvarer og bistandsadvokat, og bistår i alle typer straffesaker. Uavhengig av om du er siktet, tiltalt eller fornærmet, vil vi jobbe målrettet og engasjert, og bidra til at din rettssikkerhet og dine rettigheter blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

Vår strafferettsavdeling ledes av advokat Jorunn Hegle Hovda. Jorunn er fast forsvarer ved Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett og mottar derfor regelmessig forsvareroppdrag. Hun har lang erfaring fra påtalemyndigheten, og har omfattende prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrettene. Med Jorunn og våre øvrige strafferettsadvokaters kunnskap, engasjement og erfaring på området kan du være trygg på å få god juridisk rådgivning og oppfølging i din sak.

Dersom man er mistenkt eller siktet for et straffbart forhold, har man en rekke rettigheter etter loven. Dette er rettigheter som har som formål å sikre at det gjennomføres en rettferdig rettergang og som skal sikre at mulighetene for å forsvare seg er i behold.

Dersom retten kommer til at den tiltalte er skyldig i å ha begått det påståtte straffbare forholdet, skal det også utmåles en straff. Det finnes en rekke ulike straffereaksjoner og hvilken straff man blir tilkjent avhenger av en rekke faktorer.

En straffesak består av flere stadier før man endelig ender opp med en dom. Straffesaken påbegynner med en etterforskning, som oftest har grunnlag i en anmeldelse fra den som har blitt utsatt for en kriminell handling. Det hender likevel også at det er politiet som anmelder.

Er du fornærmet i en straffesak? Da bør du kontakte en av våre advokater, som kan ivareta dine eller de etterlattes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak.

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak? Er du innkalt til avhør mistenkt for å ha gjort noe straffbart? Da bør du ta kontakt med en av våre advokater.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no