AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Dine rettigheter

Dersom man er mistenkt eller siktet for et straffbart forhold, har man en rekke rettigheter etter loven. Dette er rettigheter som har som formål å sikre at det gjennomføres en rettferdig rettergang og som skal sikre at mulighetene for å forsvare seg er i behold.

En av de mest grunnleggende rettigheter man har som både mistenkt, siktet og tiltalt er at man under hele straffesaken, fra etterforskning til domsavsigelse, har krav på å bli ansett uskyldig. Dette innebærer at man har krav på bli sett på som uskyldig til det motsatte er bevist. I denne rettigheten ligger det blant annet at påtalemyndigheten har som plikt å både klarlegge og legge frem det som taler mot din sak og det som taler til din fordel. Det skal også gis anledning til å forsvare seg mot anklager og til å kreve tiltak som kan være med på å avkrefte eventuelle mistanker du måtte ha mot deg.

Et viktig prinsipp er at man ikke har noen plikt til å bidra til egen domfellelse, også kalt selvinkriminering. Dette innebærer at man ikke har noen plikt til å skulle forklare seg i saken eller skaffe bevis mot seg selv. Man har en rett til å forklare seg dersom man ønsker dette, men det er viktig å presisere at det både ved politiavhør og ved forklaring i retten ikke stilles noe krav til at den siktede eller tiltalte forklarer seg.

Du har også rett til å få bistand av en forsvarer i alle ledd i straffesaken, fra etterforskning til saken avsluttes. Hvorvidt man har krav på å få dette dekket av det offentlige, beror blant annet på hvilken status man har i saken og omfanget av den straffereaksjonen man risikerer å bli tilkjent. I utgangspunktet vil det offentlige kun betale for forsvarer dersom fengselsstraffen kan bli lenger enn seks måneder.

Det følger også med en rekke andre rettigheter dersom man får status som siktet og tiltalt, som eksempelvis rett til å lese alle dokumentene i saken, gjøre seg kjent med bevisene og rett til å innhente vitner. Ta kontakt med en av våre advokater for mer informasjon om dine rettigheter.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig