Bistandsadvokat

Personer som har blitt utsatt for en straffbar handling får status som fornærmet i en straffesak. Dette utløser en rett til bistandsadvokat. Bistandsadvokatens rolle er å bistå og ivareta den fornærmedes interesser.

Vanligvis hjelper bistandsadvokaten til med anmeldelse av det straffbare forholdet, deltar i politiavhør, får innsyn i sakens dokumenter, deltar under rettssaken og fremmer erstatningskrav på vegne av fornærmede. Bistandsadvokaten vil hjelpe deg gjennom hele sakens gang, fra anmeldelse av saken og frem til saken er avsluttet i retten. 

For det tilfelle saken henlegges vil bistandsadvokaten kunne hjelpe til med å klage over henleggelsen, begjære etterforskningsskritt og søke om voldsoffererstatning.

Ved en rekke straffbare forhold vil man ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Det gjelder for eksempel om du er utsatt for vold av noen i nær relasjon, seksuelle overgrep, menneskehandel eller brudd på besøksforbud. Det gjelder også i flere andre saker. Retten kan også oppnevne advokat der sakens art og karakter tilsier det, selv om vedkommende ikke har krav på oppnevning av advokat etter loven.

Dersom du har blitt utsatt for en krenkelse og er usikker på om du har krav på bistandsadvokat, eller lurer på hvordan du skal gå frem for at dine rettigheter skal bli ivaretatt kan du ta kontakt med vårt advokatkontor for en uforpliktende samtale. Våre advokater har solid erfaring som bistandsadvokat.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig