AVCO logo

Hjem > Menneskene

Isabel Borgstrøm

Advokat | Assosiert partner

Isabel er senioradvokat i Aurlien Vordahl & Co. Hun arbeider primært med fagområdene barne-, arv- og familierett, samt strafferett. Hun har også kompetanse med saker innen arbeidsrett og har gode forhandlingsegenskaper. Isabel er leder av vår faggruppe for familie-, arv – og barnerett.

Isabel har solid prosedyreerfaring og prosederer jevnlig saker for både tingretten og lagmannsretten. Hun har også prosedert for Norges Høyesterett.

Hun tiltrådte firmaet som sekretær i 2015 og rykket opp til advokatfullmektig etter å ha fullført sin Mastergrad i rettsvitenskap ved det juridiske fakultet i Oslo i desember 2016.

Kvalitet, effektivitet og ivaretakelse av klient er viktig i Isabels arbeid.

YRKESERFARING

  • Aurlien Vordahl & Co Adbvokatfirma AS, assosiert partner, 2024 – d.d.
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, senioradvokat, 2022 – 2023
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokat, 2019 – 2022
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2017 – 2019
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, studentmedarbeider, 2016

FORFATTERSKAP

  • Masteroppgave: ”Straffegjennomføring med narkotikaprogram, samfunnsstraff og elektronisk kontroll: vilkår og egnethet ved narkotikakriminalitet ”, Universitetet i Oslo

UTDANNELSE

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016
  • Spesialfag: Arbeidsrett, English Law of Contract
  • University of Western Australia: International Sales Law, Crime and Society, Public International Law, Criminal Law.
  • Økonomi, Høgskolen i Telemark, 2011

 

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no