AVCO logo

Hjem > Menneskene

Isabel Borgstrøm

Advokat | Assosiert partner

Isabel er senioradvokat i Aurlien Vordahl & Co. Hun arbeider primært med fagområdene barne-, arv- og familierett, samt strafferett. Hun har også kompetanse med saker innen arbeidsrett og har gode forhandlingsegenskaper. Isabel er leder av vår faggruppe for familie-, arv – og barnerett.

Isabel har solid prosedyreerfaring og prosederer jevnlig saker for både tingretten og lagmannsretten. Hun har også prosedert for Norges Høyesterett.

Hun tiltrådte firmaet som sekretær i 2015 og rykket opp til advokatfullmektig etter å ha fullført sin Mastergrad i rettsvitenskap ved det juridiske fakultet i Oslo i desember 2016.

Kvalitet, effektivitet og ivaretakelse av klient er viktig i Isabels arbeid.

YRKESERFARING

  • Aurlien Vordahl & Co Adbvokatfirma AS, assosiert partner, 2024 – d.d.
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, senioradvokat, 2022 – 2023
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokat, 2019 – 2022
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2017 – 2019
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, studentmedarbeider, 2016

FORFATTERSKAP

  • Masteroppgave: ”Straffegjennomføring med narkotikaprogram, samfunnsstraff og elektronisk kontroll: vilkår og egnethet ved narkotikakriminalitet ”, Universitetet i Oslo

UTDANNELSE

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016
  • Spesialfag: Arbeidsrett, English Law of Contract
  • University of Western Australia: International Sales Law, Crime and Society, Public International Law, Criminal Law.
  • Økonomi, Høgskolen i Telemark, 2011

 

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig