Andrea Nerland

Advokatfullmektig

Andrea arbeider primært med familie-, arve- og barnerett. I tillegg har hun kompetanse innen arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Andrea arbeider med tvisteløsning og prosedyre tilknyttet disse rettsområdene. Innenfor familie-, arve- og barnerett bistår Andrea blant annet i økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd, i saker om fordeling av arv og i saker om barnefordeling.

I samarbeid med offentlig oppnevnt bostyrer, advokat Gitte Marie Lundh Bjurling, arbeider Andrea med offentlige dødsbo på vegne av Oslo tingrett. Hun har arbeidet med offentlige dødsbo i samarbeid med Bjurling siden 2019, og har med dette opparbeidet seg betydelig kompetanse innen arv- og skifterett.

YRKESERFARING

  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2023 – d.d.
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, studentmedarbeider/sekretær, 2020 – 2023
  • Advoco advokatfirma DA, juridisk saksbehandler, 2019 – 2020

FORFATTERSKAP

  • Masteroppgave: «Om fastsettelse av samvær ved omsorgsovertakelse», Universitetet i Oslo

UTDANNING

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2022

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig