AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Arv og dødsboskifte

I forbindelse med planlegging av arverettslige forhold i levende live, dødsfall og senere arveoppgjør, dukker det gjerne opp spørsmål for arvelater eller giver, slektninger og arvinger. AVCO har flere advokater med arverett som spesialfelt og som har god erfaring med å bistå og veilede mennesker både ved planlegging og ved konflikter i tilknytning til arv- og skifterett.

Arveretten

Arveretten regulerer de arverettslige problemstillinger som oppstår når en person dør eller i planleggingen av arverettslige forhold i forkant av et dødsfall. Dette innebærer blant annet fordelingen av formue ved dødsfall, saksbehandlingsregler for arveoppgjøret (dødsboskifte), regler for opprettelse av testament, generasjonsskifter, samt problemstillinger knyttet til forholdet mellom livs- og dødsdisposisjoner. Arv og dødsboskifte omfatter dermed et bredt spekter av rettslige problemstillinger og er noe alle mennesker vil berøre i løpet av livet.

 

Hvorfor velge oss?

Arv og dødsboskifte reguleres etter reglene i arveloven, som er et komplekst regelverk. Våre advokater har bred erfaring innenfor arv og dødsboskifte og kan veilede deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter. Bistand i arve- og skiftespørsmål stiller dessuten store krav til både faglig og mellommenneskelig forståelse, noe som står i sentrum hos oss. Er du i en pågående konflikt som vedrører familie- og arverett, har flere av advokatene også lang prosedyreerfaring innenfor temaet.

 

Vi kan blant annet bistå med:

–              Gaver og forskudd på arv

–              Opprettelse av testament

–              Generasjonsskifte

–              Privat og offentlig skifte av dødsbo

–              Internasjonale skifteoppgjør

–              Prosess og tvisteløsning

 

Les mer om: forskudd på arv

Les mer om: privat og offentlig skifte

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Et generasjonsskifte innebærer overdragelse av store verdier, enten det er virksomhet, fast eiendom eller andre kapitalobjekter. Generasjonsskifter krever nøye planlegging og vil kunne reise flere spørsmål innen arv, fast eiendom, skatt, selskapsrett og verdsettelse.

Når en person dør, må boets arvinger ta stilling til om boet skal skiftes og valg av skifteform. Privat skifte betyr at skiftet gjennomføres av arvingene selv eller med hjelp av en fullmektig, eksempelvis en advokat. Offentlig skifte betyr at tingretten gjennomfører skiftet ved oppnevning av en bostyrer.

Mange ønsker å gi gaver eller forskudd på arv til sine barn mens de lever, som fort kan skape konflikt mellom barna. I det følgende gis en kort oversikt over enkelte ting man bør være klar over når man gir gaver eller arveforskudd, blant annet for å redusere risikoen for misforståelser og uenigheter.

Arveloven inneholder bestemmelser om hvordan arven skal fordeles etter at man har gått bort. Dersom man ønsker en annen fordeling enn det loven legger opp til, bør man opprette et testament.

Andre nyttige lenker:

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no