AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Gave og arveforskudd

Mange ønsker å gi gaver eller forskudd på arv til sine barn mens de lever. Vi ser at gaver og arveforskudd ofte skaper konflikt mellom barna. I det følgende gis en kort oversikt over enkelte ting man bør være klar over når man gir gaver eller arveforskudd, blant annet for å redusere risikoen for misforståelser og uenigheter.

Hvem kan man gi gave eller arveforskudd til?

Så lenge man lever og ikke sitter i uskiftet bo, står man fritt til å gi gaver eller arveforskudd til hvem man vil. Det er ikke et krav at alle barna får like mye, ei heller at de får gave/arveforskudd samtidig. Man kan også velge å gi gave/arveforskudd til kun ett barn dersom man måtte ønske det.

Hvordan gi gave eller arveforskudd?

Dersom man har flere barn og ønsker å gi en ytelse av økonomisk verdi til ett av dem, må man først ta stilling til om det skal være en gave eller forskudd på arv. Man taler ofte om en «gave» når ytelsen ikke skal trekkes fra gavemottakerens arvelodd når arven fordeles etter givers død. Det betegnes derimot som «forskudd på arv» når ytelsen skal trekkes fra («avkortes»).

Hvis arvelater ikke har satt som betingelse for ytelsen på tidspunktet ytelsen gis at den skal trekkes fra mottakers arvelodd når arven senere skal fordeles, følger det av arveloven at det det ikke skal foretas noe fratrekk. Det innebærer at det er for sent å kreve at ytelsen skal gå i fratrekk etter at den ble gitt.

Uansett om man gir en gave eller forskudd på arv, bør man sørge for at overføringen blir dokumentert. Dette kan gjøres ved å opprette et eget dokument ofte kalt «gavebrev» elle «avtale om forskudd på arv». Her bør det for det første angis hva, hvor mye og når overføringen skjedde. Videre bør det nevnes om ytelsen skal trekkes fra ved det endelige arveoppgjøret eller ikke.

Hvor mye kan man gi bort i gave eller forskudd på arv?

Man kan i utgangspunktet gi bort hele arven i gave til en livsarving dersom man måtte ønske det. Mange barn synes det er urimelig at et søsken har fått flere/større gaver fra foreldrene enn dem selv. For å redusere risikoen for konflikt, kan det derfor være lurt å skrive et gavebrev/avtale om forskudd på arv. Her kan man da gjøre nærmere rede for bakgrunnen for og formålet med overføringen, og dermed unngå misforståelser.

I tillegg bør gaven/arveforskuddet gjøres kjent for de øvrige barna. Mange foreldre kvier seg for å gjøre dette fordi de er redde for konflikt. Det er som regel bedre at diskusjonen tas mens giver fortsatt lever og kan forklare hensikten med overføringen. Å etterlate diskusjonen til barna når man har gått bort, vil øke risikoen for konflikt mellom arvingene.

Det finnes egne bestemmelser i arveloven om gaver og arveforskudd når giver sitter i uskiftet bo. Uskiftet bo innebærer at arven etter førstavdøde ektefelle ikke er fordelt ennå – man har ventet med å skifte boet. I slike tilfeller er adgangen til å gi gaver og arveforskudd begrenset.

Les mer om: arveforskudd

Les mer om: arveavgift

Hvor stort beløp skal gå i fratrekk når det er gitt forskudd på arv?

Et spørsmål som ofte oppstår når et barn har fått forskudd på arv, som skal trekkes fra ved det endelige arveoppgjøret, er hvilken verdi man skal legge til grunn. En bolig eller et pengebeløp som ble gitt i 2010, har ikke samme verdi i 2023. Hvis giver ikke har skrevet noe om verdifastsettingen, skal avkortingsbeløpet settes til verdien av ytelsen da den ble mottatt. Dersom giver ønsker at det skal være mest mulig lik fordeling mellom barna, bør man imidlertid bestemme at avkortingsbeløpet skal settes til det ytelsen er verdt på arvefallstidspunktet. Dette kan man for eksempel beregne ved hjelp av en prisindekskalkulator.

Det er flere ting enn ovennevnte man bør være oppmerksom på når man gir gaver eller forskudd på arv, slik som eksempelvis forholdet til pliktdelsarven og de nærmere bestemmelsene om gaver gitt fra uskiftet bo. Ta kontakt med oss i AVCO så kan vi rådføre deg i ditt konkrete tilfelle.  

 

 

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig