AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Arveavgift – Hva nå?

Arveavgiften i Norge ble fjernet med virkning fra 1. januar 2014. I stedet fikk vi inn et generelt kontinuitetsprinsipp ved arv og gave; man overtar arvelaters/givers inngangsverdi på flere typer eiendeler enn tidligere. Det betyr at ved salg av midler mottatt ved arv eller gave, skattlegges du for verdistigning også i tidligere eiers eiertid. Unntak gjelder for bolig, fritidsbolig og gårdsbruk/skogbruk – dersom arvelater eller giver kunne solgt slik eiendom skattefritt.

Gjeninnføring av arveavgiften var noe mange fryktet i forkant av valget; både SV og Rødt har gjeninnføring av arveavgift på sitt partiprogram. Nå ble ikke noen av disse partiene med i regjeringen. I regjeringsplattformen for Arbeiderpartiet og Senterpartiet (Hurdalsplattformen) er ikke arveavgift noe tema. Den som er motstander av arveavgift kan dermed (foreløpig) puste lettet ut.

Støre-regjeringen er imidlertid en mindretallsregjering, og må søke støtte i Stortinget for sitt budsjett. Det blir spennende å se hva som foreslås når de skal avgi sin tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet i november, og hvordan den mottas i Stortinget. Selv om skattegrepene som er varslet i første rekke gjelder formuesskatt (blant annet skjerpet formuesskatt for den som eier aksjer og dyre boliger) og høyere skatt på inntekt, er det i alle fall en teoretisk mulighet for at arveavgiften kan bli et tema i budsjettforhandlinger der regjeringen må søke støtte fra SV eller Rødt.

Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får: Går du uansett med tanker om generasjonsskifte – enten det gjelder familiebedriften, boligen eller hytta – er det derfor grunn til å få dette nærmere vurdert.

Det er mye å ta hensyn til i slike vurderinger – og det gjelder ikke bare skatt og avgift:

  • Ved overføring av fast eiendom – for eksempel familiehytta, er aktuelle problemstillinger sameieavtale mellom barna, eventuell bruksrett og dokumentavgift ved overføring av hjemmel.
  • Er det snakk om overføring av virksomheten din, er viktige stikkord styringsdyktighet, aksjeklasser og aksjonæravtaler. Kanskje bør du også optimalisere eierstrukturen i forbindelse med generasjonsskiftet – for eksempel omdanne til aksjeselskap om du driver virksomhet i enkeltpersonforetak eller etablere eget holdingselskap.

Vi hjelper deg gjerne med planlegging og gjennomføring av generasjonsskiftet.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no