AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Beslagsforbud – hvordan hindre at dine barns kreditorer tar all arven?

Vi får mange henvendelser fra foreldre med barn som har mye gjeld, og som er bekymret for at all arven de etterlater seg skal gå til barnas kreditorer. En måte å sikre at arven går til dine barn, og ikke deres kreditorer, er å opprette beslagsforbud.

Skrevet av:

Hva er beslagsforbud?

Beslagsforbud innebærer at du som arvelater bestemmer at kreditorene til arvemottaker, ikke får ta dekning i mottakers arvede midler. Slike midler omtales som «beslagsfrie midler». Et beslagsforbud innebærer også at arvemottakers råderett over de arvede midlene begrenses. Dette kan med andre ord også fungere som et insentiv for arvemottaker til å bli gjeldfri.

Hvordan opprette beslagsforbud?

Et beslagsforbud må bestemmes senest samtidig som arven overdras til arvemottaker. Det gjelder for øvrig ingen formkrav til beslagsforbud, men vi anbefaler at det gjøres skriftlig. Det er vanligst å gjøre det gjennom utarbeidelse av et testament (eventuelt gavebrev dersom beslagsforbudet skal gjelde for en gave eller arveforskudd og ikke som ordinær arv etter arvelaters dødsfall).

Det må alltid oppnevnes en tillitsmann ved beslagsforbud. Tillitsmannen kan oppnevnes av arvelater i testamentet. Dersom dette ikke er gjort, skal Stiftelsestilsynet, etter anmodning fra arvemottakeren, oppnevne en tillitsmann. Det er vanlig at advokater oppnevnes som tillitsmenn. Tillitsmannen skal forvalte midlene og føre tilsyn.

Beslag i eldre eller fremtidig gjeld?

Arvelater kan bestemme at beslagsforbudet kun skal gjelde for gjeld som arvemottaker har på tidspunktet arvelater dør, eller at forbudet også skal gjelde for gjeld som arvemottaker får i fremtiden. Hvis man anser det som sannsynlig at ens barn har mye gjeld kun i en begrenset periode og at vedkommende vil være gjeldfri når man dør, kan det være tilstrekkelig å bestemme at forbudet begrenses til eldre gjeld. Dersom man mistenker at ens barn av ulike årsaker ikke vil være i stand til å forvalte penger i lengre tid (grunnet for eksempel rus, psykiatri eller spillemisbruk), kan det være lurt å bestemme i testamentet at beslagsforbudet også skal gjelde for fremtidig gjeld.

Det finnes imidlertid noen unntak for beslagsforbud for fremtidig gjeld. Et beslagsforbud vil for eksempel ikke være til hinder for at det tas beslag i skattegjeld som knytter seg til det beslagsfrie formuesgodet.

Rettsvern

For at beslagsforbudet skal stå seg overfor arvemottakers kreditorer, må man sørge for rettsvern. Måten man etablerer rettsvern på varierer avhengig av arten av formuesgodet. Det er tillitsmannens oppgave å sørge for at rettsvern blir etablert.

Hvordan opphører beslagsforbudet?

Den som er eier av de beslagsfrie midlene, dvs. arvemottakeren, kan søke om at beslagsforbudet oppheves. Dette er typisk aktuelt hvis grunnlaget for forbudet har bortfalt ved at man for eksempel ikke lenger er sterkt forgjeldet. Søknaden må sendes til Stiftelsestilsynet og det må blant annet legges ved en uttalelse fra tillitsmannen.

Forbudet gjelder som utgangspunkt i arvemottakers levetid og opphører dermed ved vedkommende sin død. Det kan imidlertid bestemmes at beslagsforbudet skal gå i arv, men dette kan ikke gjøres evigvarende.

Det er flere forhold man bør være oppmerksom på dersom man oppretter et testament som inneholder et beslagsforbud. Det gjelder for eksempel egne regler for beslag av pliktdelsarv. Vi anbefaler derfor at du kontakter advokat hvis du vurderer å opprette beslagsforbud for en eller flere av dine arvinger.

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no