AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Ektepakt og samboeravtale

Avtaler om formuesordningen mellom ektefeller, må gjøres i ektepakts form. Formen innebærer at avtale skal nedtegnes skriftlig og signeres av ektefellene med vitner. Også gaver mellom ektefeller må som utgangspunkt gjøres i ektepakts form for å være gyldige.

For samboeravtaler gjelder ingen slike formkrav, men avtalen bør i det minste gjøres skriftlig. Ettersom samboerforhold ikke reguleres av en egen lov, er det svært viktig for samboere å ha en skriftlig samboerkontrakt.

Ektepakt – hva kan avtales?

Alle avtaler mellom ektefeller om formuesforhold, må gjøres i ektepakts form. Dette gjelder også der en av ektefellene ønsker å gi den andre ektefellen en gave – med unntak for gaver som må regnes som «vanlige».

Ektefellene kan blant annet avtale:

  1. At hele eller deler av formuen mellom ektefellene skal være helt eller delvis unntatt deling (særeie) og betingelser for dette.
  2. Rett til uskifte for en eller begge av ektefellene med den andres særeie
  3. Avtale om unntak fra skjevdeling
  4. Avtale deling av felleseiet

Det finnes et eget skjema for ektepakter med avkrysningsalternativer.

Tinglysing

Ektepakter kan tinglyses i ekteskapsregisteret som administreres under Brønnøysundregistrene.

Det er ikke et krav om tinglysing for at ektepakten skal være gyldig. Ektepakten får likevel kun rettsvern for ektefellenes kreditorer ved tinglysing. For overdragelsene av fast eiendom og andre eiendeler hvor tinglysing er et vilkår for rettsvern, må det i tillegg tinglyses i det aktuelle registeret – f.eks. grunnboken for fast eiendom.

Samboeravtaler

Samboeravtaler har ingen formkrav, men bør gjøres skriftlig. Samboeravtalen kan regulere det meste av partenes økonomiske forhold og er derfor kanskje den viktigste avtalen. Hva som avtales her bør vurderes nøye. En klar og tydelig gjør et eventuelt samlivsbrudd

Samboeravtaler tar normalt sikte på å regulere hva som skjer ved et samlivsbrudd. Det bør derfor avtales nærmere hvem som eier hva og hvor store andeler. Det kan også avtales hvilken betydning direkte eller indirekte bidrag skal ha – f.eks. at det ikke skal ha noen betydning.

Det er også viktig å tenke på at samboeravtalen også da vil regulere hvem som eier hva ved et dødsfall hos en av partene. Dersom det er bestemt at den ene samboeren eier 75 % av boligen, vil dette følgelig også få betydning for hva som er gjenstand for arv. Dersom partene vil gjøre direkte føringer på hva som skal skje ved dødsfall, må dette gjøres i testamentsform. Det kan derfor ofte være lurt å utarbeide samboeravtale og testament.

Les også om: økonomisk oppgjør mellom samboere uten samboeravtale

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig