AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Personer som bor sammen i et ekteskapslignende forhold, men ikke er gift, omtales ofte som samboere. Samboerskapet innebærer som hovedregel ingen endring i samboernes økonomiske status. Det som hver av samboerne tar med seg av verdier inn i samboerskapet og skaffer seg i løpet av samboerskapet, tilhører samboeren og skal ikke deles.

Samboere kjøper ofte gjenstander sammen, f.eks. bolig, bil, hytte, og deler som regel på de løpende utgiftene. Slik oppstår det likevel et økonomisk felleskap som gir behov for et økonomisk oppgjør etter samlivsbruddet.

For eiendeler som skaffes i felleskap, eies dette i sameie mellom samboerne. Foreligger det ingen nærmere avtale mellom partene, anses de som hovedregel for å eie like mye. Det er likevel slik at der en av samboerne har bidratt mer enn den andre, f.eks. betalt inn større egenkapital ved et boligkjøp, vil denne normalt ha en større eierandel enn de andre.

Samlivsbrudd og økonomisk oppgjør

Ved samlivsbrudd mellom samboere må samboerne fordele verdiene seg imellom. Dersom de ikke eier noen ting sammen, skaper dette sjelden problemer. For ting som eies i felleskap må det først vurderes om det er grunnlag for ulike eierandeler. Dersom en av partene ønsker å overta en gjenstand fullt ut, må den andre kompenseres for sin del. Ønsker ingen av partene å overta, må gjenstanden selges.

For verdier i sameie gjelder sameielovens regler. En sameier har som hovedregel rett til å kreve sameie oppløst ved forutgående varsel, jf. sameieloven § 15.

Hvis partene har bodd sammen i minst to år, eller har eller venter barn, gjelder også husstandsfelleskapsloven. For bolig/husleiekontrakt og innbo, kan en av partene, dersom det foreligger særlige grunner, kreve å overta dette uavhengig av eierskap. Den som krever å overta en bolig og innbo som den andre eier, må like fullt kompensere den andre for dette.

Les også om: Økonomisk oppgjør mellom samboere uten samboeravtale

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig