AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Dette bør du vite om samlivsbrudd og skilsmisse

Ved samlivsbrudd er det mange juridiske problemstillinger det viktig å være oppmerksom på. Mange er ikke klar over hva de har krav på og hvordan verdiene skal fordeles i det økonomiske oppgjøret etter et samlivsbrudd.

Man har avtalefrihet til å bli enige om det økonomiske oppgjøret. Dette gjelder både for samboere og ektefeller. Det er imidlertid mange som ikke blir enige. I en slik situasjon er det forskjell på fordelingen ut i fra om man har vært er samboere eller gift.

For samboere er hovedregelen ved delingen at man tar med seg de verdiene man tok med seg inn i samboerskapet, og senere har anskaffet. Hvis man har opprettet en samboeravtale, vil fordelingen reguleres av avtalen. Har man vært samboere i 2 år eller har felles barn, er det også slik at husstandsfellesskapsloven gir grunnlag for en samboer, når sterke grunner taler for det, til å få rett til å overta boligeiendom som partene har brukt som felles bolig. Dersom en av partene har bidratt til formuesøkelse av den andres verdier, kan det også være man har krav på vederlag etter endt samboerskap.

Har man vært gift reguleres fordelingen av ekteskapslovens regler. Hovedregelen er at ektefellenes samlede nettoverdier skal deles likt. Det er verdiene på skjæringstidspunktet som skal deles. Skjæringstidspunktet er den dagen søknad om separasjon kom inn til Fylkesmannen eller den dagen man flyttet fra hverandre, dersom det skjedde først. Unntak fra likedeling kan være f. eks ved særeie og skjevdelingskrav. Det vil være midler man kan holde utenfor delingen. Særeie kan være avtalt ved ektepakt. Skjevdelingskrav kan oppstå for eksempel hvis man har arvet penger og det kan dokumenteres at verdiene fremdeles er i behold på skjæringstidspunktet.

Hvem som skal overta boligen og til hvilken pris kan det ofte bli uenighet om. Ved samlivsbruddet er det derfor lurt å ta kontakt med eiendomsmegler eller takstmann for å innhente en verdivurdering. Den som skal ha hovedomsorgen for barna kan argumentere for å få overta boligen. Dersom man flytter ut av felles bolig kan man ha krav på husleie fra den som blir boende.

Dersom man har felles barn er det også viktig å få på plass en samværsavtale om barna. Dere står fritt til å bli enige om hvor barna skal bo fast og samværet med den andre forelderen, men det avgjørende hensynet er barnas beste, noe som vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Hos familievernkontoret kan man få bistand til samtaler om dette. Er man gift og har barn under 16 år må man dessuten møte til mekling på familievernkontoret før man kan søke om separasjon. Man må også ha gjennomført mekling og fått meklingsattest for å kunne reise en sak for retten om foreldreansvar eller samværsordninger.

En advokat kan gjennomgå din situasjon, gi deg råd om hvilke krav du har i oppgjøret og hjelpe deg med fordelingen. Enkelte krav må fremsettes i tide for å kunne gjøres gjeldende, og noen krav gjelder fra de er fremsatt skriftlig. Det kan derfor være lurt å kontakte advokat snarest mulig etter et samlivsbrudd for en vurdering av din rettslige situasjon.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no