AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Generasjonsskifter og skatt

Generasjonsskifter krever nøye planlegging og kan involvere selskapsrettslige, eiendomsrettslige og arve- og familierettslige vurderinger. I alle tilfeller er vurdering av sakens skattemessige sider sentral, selv om det per i dag ikke er arveavgift eller arveskatt.

Gjennomføring av generasjonsskifter

Selv om det per i dag ikke er arveavgift eller arveskatt, kan overføring av eiendom, aksjer eller andre eiendeler reise en rekke skatterettslige spørsmål. I norsk rett gjelder kontinuitetsprinsippet ved generasjonsskifter. Dette innebærer at mottaker av arv/gave overtar giverens/arvelaterens inngangsverdier og skatteposisjoner. Det er likevel unntak fra dette.

Generasjonsskifter kan gjennomføres på mange måter. Når det gjelder overføring av familiebedriften, er det særlig aktuelt å tenke på innføring av aksjeklasser og en god aksjonæravtale. Ofte er det hensiktsmessig med en selskapsrettslig omstrukturering i forbindelse med generasjonsskifte.

Hvorfor velge AVCO?

AVCO har bred erfaring innen skatt og avgift, samt spesialkompetanse på problemstillinger som reiser seg ved et generasjonsskifte. Vi kan bistå enten det gjelder generasjonsskifte av virksomhet/bedrift, fast eiendom eller andre kapitalobjekter.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig