AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Forskudd på arv – Hva bør du passe på?

Etter at arveavgiften i 2014 ble fjernet, kan du i dag overføre økonomiske verdier til dine barn uten at du må ut med store utgifter. Dette gjelder også når overføringen skal anses som forskudd på arv. Til tross for dette, er ikke et forskudd på arv helt uten juridiske komplikasjoner.

Det kan være mange grunner til at man som forelder ønsker å gi barnet eller barna et forskudd på arv. Spesielt i dagens hissige boligmarked er det mange som enten velger å strekke ut en økonomisk hånd for at boligdrømmen til den påfølgende generasjonen skal realiseres.

Vi deler inn forskudd på arv på to måter

Den vanligste formen for forskuddsarv er at arvtageren mottar økonomiske verdier som del av et arveoppgjør. Når resten av arven en dag skal fordeles, trekkes verdien av denne gaven fra i oppgjøret med de øvrige livsarvingene. Denne bestemmelsen gjelder dersom arvelater har testamentert det eller det blir begrunnet at denne avkortningen vil være i samsvar med arvelaterens interesser.

I andre tilfeller vil en økonomisk overføring kunne anses som en vanlig gave, og mottageren kan kreve sin del av den lovfestede pliktdelsarven i arveoppgjøret. Gaven er med andre ord gitt uavhengig av et arveoppgjør. Loven om pliktdelsarv sørger for at barn aldri kan gjøres helt arveløse av foreldrene sine. 2/3 av formuen til arvelateren skal fordeles likt mellom den avdødes barn, med en maksgrense på 1.000.000 kroner per barn.

Les også: Mine, dine og våre barn – hvem har rett på hva i arveoppgjøret?

Dersom formuen etter din mor er på 100.000 kroner, og du ved en tidligere anledning har mottatt 20.000 som forskudd på arv, er den reelle arveformuen på 120.000. 2/3 av dette beløpet er 80.000, som i utgangspunktet skulle ha blitt fordelt likt mellom de to barna. Siden du tidligere har mottatt et forskudd, skal ditt søsken i denne omgang arve 50.000 kroner, mens du har krav på 30.000 kroner.

Ta stilling til eventuelle verdiøkninger ved overføring av bolig

I tilfelle det oppstår tvist etter din bortgang, bør du sørge for at alle overføringer og intensjonene bak disse kan dokumenteres i ettertid.

Dersom man gir verdier i forskudd på arv til ett av sine barn, for eksempel en bolig, bør man dokumentere hvordan denne verdien skal beregnes ved skifteoppgjøret. Sett at boligen er verdt 3 millioner i dag, med en forventning om at den vil stige i årene som kommer. Ønsker man at boligverdien på overføringstidspunktet skal legges til grunn – eller kan dette oppleves urettferdig for øvrige arvinger dersom verdien på skiftetidspunktet er vesentlig høyere? Dette er spørsmål du bør ta stilling til for å unngå en eventuell familiekrangel etter din tid.

Skriv sameieavtale ved overføring av hytte

Forskudd på arv gjelder ofte hytter og andre fritidsboliger. Du som forelder ønsker kanskje å overføre eiendommen til dine barn, men samtidig ha mulighet til å kunne bruke hytta fritt. I noen tilfeller går slike ordninger helt problemfritt, mens det andre ganger kan være roten til konflikter. Et eksempel er at familien kan komme til å krangle om fordeling av kostnader og vedlikehold eller fordeling av bruk.

For å unngå å komme i en slik situasjon, kan det være nyttig å opprette en sameieavtale. Slik kan man unngå at familiesituasjonen tilspisser seg, og advokatbistand i den forbindelse kan være et forebyggende grep mot splittelser i familien.

Ikke la forskudd på arv bli en skattefelle

Det blir stadig vanligere å investere i en sekundærbolig for å bruke dette som utleieleilighet. Dette gir ofte god avkastning og kan være skattemessig gunstig. I tillegg er det en måte å hjelpe unge voksne inn i boligmarkedet. Dersom du ønsker å overføre sekundærboligen til din sønn eller datter, skal du være svært forsiktig.

Et salg av en bolig du ikke selv bor i, er å regne som skattepliktig. Du plikter å skatte av gevinsten. Denne finner du ved å trekke kjøpssum (inngangsverdien, inkludert eventuelle påkostninger i løpet av eiertiden) fra salgssum (utgangsverdien, fratrukket kostnader tilknyttet salget som for eksempel megler).

Dersom du skal overføre en sekundærbolig til barnet ditt, blir regnestykket altså seende slik ut: Du som forelder kjøpte boligen for 1.800.000 kroner. Siden har den blitt påkostet 200.000 kroner. Dermed er reell kjøpssum på 2.000.000 kroner. Dette beløpet skal du trekke fra salgssummen. La oss si at taksten er på 2.500.000, men at meglerutgifter og lignende har vært 50.000 kroner. Den reelle salgssummen du skal trekke fra, er derfor 2.450.000 kroner. Trekker du kjøpssum fra salgssum, sitter du igjen med 450.000 kroner som er det skattepliktige beløpet.

Forskudd på arv kan innebære en rekke skatterettslige problemstillinger som det er viktig å være oppmerksom på. Blant annet er det slik at reglene om skattemessig kontinuitet innebærer etterfølgeren overtar arvelaters skatteposisjon. Det betyr at hvis man mottar en bolig som forskudd på arv, og giveren uansett ville vært skattepliktig ved et salg, må man også selv betale skatt av det man eventuelt tjener på salget.

Husk at …

… både arveloven og ekteskapsloven inneholder bestemmelser som kan begrense muligheten for å gi forskudd på arv. Derfor bør man i forkant av et eventuelt forskudd innhente råd fra en advokat, slik at man er sikker på at disse bestemmelsene overholdes.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no