AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Fast eiendoms rettsforhold

Lovreguleringen knyttet til fast eiendom kan by på uventede tvister i praksis. Enten du er grunneier, nabo, utbygger eller rettighetshaver, kan våre advokater gi deg rådgivning.

De rettslige aspektene knyttet til fast eiendoms rettsforhold omhandler begreper som «eiendomsrett», «begrensede rettigheter», «rettsvern» «rådighetsbegrensninger» og «ekstinksjon». Lovreguleringen knyttet til fast eiendom kan by på uventede tvister i praksis. Enten du er grunneier, nabo, utbygger eller rettighetshaver, kan våre advokater gi deg rådgivning i tilknytning til blant annet:

  • Veirett, bruksrett og andre servitutter
  • Eiendom i sameie
  • Jordskiftesak
  • Naborett
  • Tomtefeste
  • Tinglysing, pant og utlegg

Aurlien Vordahl og Co Advokatfirma har bred kompetanse innen fagfeltet fast eiendom og bistår deg gjerne i din sak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig