AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Plan- og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Vi har særskilt kompetanse knyttet til regelverket kommunen forvalter som plan- og bygningsmyndighet, og kan bistå både tiltakshaver, ansvarlig foretak, nabo og grunneier i alle ledd av prosessen

I praksis tilbyr vi juridisk bistand blant annet i forbindelse med:

 • Utarbeidelse av reguleringsplan, herunder spørsmål om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
 • Klage på reguleringsplan
 • Inngåelse av utbyggingsavtale i forbindelse med oppfyllelse av rekkefølgekrav
 • Lovbestemt opparbeidelsesplikt og refusjon
 • Oppfyllelse av krav om å sikre byggverk vann, avløp og adkomst, samt avledning av overvann
 • Oppfyllelse av krav om å sikre byggverk mot naturfare
 • Ekspropriasjon
 • Søknadspliktige tiltak
 • Nabomerknader
 • Spørsmål om dispensasjon
 • Avslag på byggesøknad og klagebehandling
 • Tilsyn i byggesak
 • Ulovlighetsoppfølging
 • Tilbaketrekking av ferdigattest

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no