AVCO logo

Hjem > Menneskene

Karoline Hagen

Advokat | Assosiert partner

Karoline arbeider primært med fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett og entreprise. I tillegg har hun opparbeidet seg særskilt kompetanse knyttet til juridiske aspekter ved vei- vann- og avløpsrett, samt overvann. Hun er leder for Eiendomsgruppen i firmaet, og prosederer jevnlig for domstolene.

Karoline bistår både private, næringsvirksomhet og offentlig myndighet innenfor de nevnte rettsområdene. Hun kan også skreddersy seminar/kurs ved behov.

 

FORFATTERSKAP:

  • «Overvannshåndtering i byggesak – tiltakshavers ansvar og plikter», inntatt i boken «Vann, juss og samfunn – rettigheter og regulering i utvikling» (2022)
  • «Kommunens adgang til å gi bestemmelser om, og fastsette krav til, overvannshåndtering i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan», Kart og Plan nr. 1 2018 (i samarbeid med advokat Guttorm Jakobsen)

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig