AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Leie ut borettslagsleilighet via nettjenester som AirBnB

Hvis du eier en leilighet i et borettslag, så har du som andelseier en bruksrett til egen bolig i borettslaget, dvs. en borett. Dette følger av borettslagsloven § 1 og kapittel 5. Rettigheten gir deg en rett til å bruke boligen selv. Dette kalles «brukereieprinsippet». Dette innebærer at dersom du kjøper en leilighet i et borettslag, skal hovedhensikten være at du selv bor i leiligheten.

En andelseier kan overlate bruken av deler av boligen til andre uten at borettslaget kan nekte dette og uten at borettslaget må informeres, jf. borettslagsloven § 5-4. Dette innebærer f.eks. at kjæresten din kan flytte inn i leiligheten eller at kompisen kan leie et rom i leiligheten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå tolket borettslagsloven slik at borettslagsloven også tillater kortidsutleie av hele leiligheten når andelseieren ikke er tilstede i leiligheten hele tiden. Uttalelsen kan du lese her.

Du kan derfor leie ut leiligheten, via f.eks. AirBnB, når du er på ferie uten at borettslaget skal informeres og uten at borettslaget kan nekte utleie.

Er hovedformålet med å kjøpe leiligheten at den skal leies ut via AirBnB eller lignende, krever bruken samtykke fra borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-11 tredje ledd.

Likevel må en andelseier – uavhengig av om boligen er leid ut eller ikke – oppfylle sine plikter i borettslaget. Dette innebærer bl.a. at bruken av leiligheten ikke på urimelig eller unødvendig måte må være til skade eller ulempe for andre andelseiere. Plagsom støy eller lukt er eksempler på forhold som kan bryte med loven og hindre utleie.

Det er viktig å sikre seg mot skader på leiligheten, skader på ting i leiligheten og tyveri. Dette kan du gjøre ved f.eks. å inngå en skriftlig avtale med leietaker som på en tydelig måte forklarer hva som skjer ved skader. Du anbefales også å kontakte ditt forsikringsselskap for informasjon om forsikringsdekning ved utleie via f.eks. AirBnB. Det er ingen garanti for at tjenester som AirBnB har forsikringsdekning i Norge og/eller har forsikringsdekning som er tilfredsstillende.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no