AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Husleie

Husleieloven regulerer leieforholdet mellom partene. Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leieren enn det som følger av husleieloven. Avtalefriheten er noe større ved leie av lokale.

I tilknytning til forhold vedrørende husleie kan det oppstå en rekke juridisk problemstillinger, blant annet i relasjon til:

  • Depositum og garanti
  • Vedlikeholdsplikt og forandringer i boligen
  • Husordensregler
  • Oppsigelse
  • Avslag i leie
  • Utleiers tilgang til boligen
  • Heving
  • Utkastelse
  • Tilbakelevering av boligen
  • Erstatningskrav

Husleietvistutvalget er en statlig virksomhet som behandler tvister mellom leietaker og utleier etter husleieloven. Det er gitt særskilte saksbehandlingsregler i forskrift om husleietvistutvalget.

Våre advokater har den nødvendige kompetansen til å bistå både utleier og leietaker i husleietvister. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig