AVCO logo

Hjem > Aktuelt

6 ting du bør vite om depositum

Depositum er en økonomisk sikkerhet leietaker gir utleier. Dette er en ordning med klare regler i husleieloven, men likevel finnes de som utnytter ordningen til sin fordel – enten av uvitenhet eller med overlegg.

Har du leid bolig har du sannsynligvis betalt depositum. Dette er et pengebeløp som settes inn på en konto som sikkerhet dersom leietaker for eksempel ikke betaler husleie. I følge Forbrukerrådet skjer de fleste klager i et leieforhold i forbindelse med depositum. For å unngå slike tvister er det derfor viktig at både utleier og leietaker er klar over hvilke rettigheter de har i forbindelse med depositum.

1. Pengene skal være låst for både utleier og leietaker

For at depositumet skal være en sikkerhet for både leietaker og utleier er det essensielt at pengene står på en egen depositumskonto i en bank.  Uttak fra en slik konto må følge reglene i husleieloven.

En leietaker bør ikke akseptere utleieforhold hvor det ikke opprettes en depositumskonto i en bank.  Husleieloven oppstiller regler om at utleier må bevise at leieavtalen er misligholdt for å få benytte seg av depositumspengene. Dersom pengene settes inn på utleiers private konto er ikke utleier direkte beskyttet av reglene husleieloven gir. Leietaker har dermed ingen garanti for at utleier ikke bruker av disse pengene.

2. Depositum skal stå i leietakers navn, men utleier skal stå for utgiftene

Når det opprettes en depositumkonto skal denne stå i leietakers navn, i samme bank som pengene fra husleien går til. Da er det leietaker som eier den låste kontoen. Omkostningene for opprettelse av en slik konto vil falle på utleier. Forbrukerrådet forklarte i et intervju til NRK at grunnen til dette er at leietaker vil betale for kontoen gjennom husleien.

3. Det er leietaker som har krav på rentene

Ettersom depositumet står i leietakers navn vil rentene på depositumet tilfalle leietaker.

Leietaker kan uavhengig av samtykke fra utleier kreve utbetaling av opptjente renter av depositumet fra banken. Med andre ord, utleier har ikke krav på å beholde rentene selv etter endt leieforhold.

4. Det er en grense for hva som kan kreves av beløp

Depositumsbeløpet kan ikke tilsvare mer enn maksimalt seks måneders leie. Det mest vanlige er at beløpet ligger på tre måneder. Avhengig av leien kan dette tilsvare et betydelig beløp for leietaker.

Det finnes andre ordninger for betaling av depositum. Leiegaranti kan gis av for eksempel kommunen gjennom NAV, eller gjennom arbeidsgiver. Forbrukerrådet advarer imidlertid leietakere å gå inn i en slik avtale uten å ha undersøkt nærmere, da noen av disse avtalene flytter søksmålsbyrden og kan stille leietaker i en mer utsatt posisjon.

5. Utbetaling av depositumet

Utgangspunktet er at utbetaling av depositumet skjer ved skriftlig samtykke fra den annen part. Typisk vil utleier og leietaker møtes i banken sammen ved endt leieforhold eller ved utleiers skriftlige samtykke til leietaker.

Hva skjer hvis utleier ikke medvirker? Som leietaker kan du kreve å få utbetalt depositumet fra banken. Banken skal sende varsel til utleier. Utleier har da fem uker på seg for å reise søksmål eller ta ut forliksklage. Dersom dette ikke gjøres kan banken betale ut depositumet til leietaker.

6. Dokumentasjon er viktig – hvis ikke sitter du med regningen

Tvister er ofte forbundet med utbetaling av depositum. Dette kan for eksempel være dersom utleier mener det er skader på boligen leietaker er ansvarlig for, dårlig utført utvask eller manglende betaling av husleie. Betaling av husleie vil være enkelt å dokumentere gjennom nettbanken, men hva med skader på boligen?

Leietaker som flytter inn en leiebolig vil ved å dokumentere boligens stand ved innflytting kunne spare seg for å sitte med urettmessige krav i ettertid. Finn frem telefonen og ta bilder av eventuelle riper i gulvet og lignende så snart du flytter inn. En god idé kan være å gjøre dette sammen med utleier. Utleier kan på sin side bli oppmerksom på eksisterende skader og i rett tid kreve tidligere leietaker.

Det samme gjelder for utleier ved eventuelle skader på eiendommen, eller manglende vask av leiligheten ved utflytting. Dokumentasjon er aldri en dårlig idé.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no