AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Kjøp og salg av fast eiendom

Avhendingslova regulerer kjøp og salg av fast eiendom. Loven er fravikelig, noe som innebærer at partene har stor avtalefrihet ved kontraktsinngåelsen. Kontraktene kan i praksis inngås både muntlig og skriftlig. Ikke sjelden oppstår derfor spørsmål om kontrakt er inngått, og eventuelt på hvilke vilkår. Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper står da sentralt.

Frem til eiendommen skal overtas kan det oppstå forsinkelsestilfeller, herunder spørsmål om mulkt. Etter overtakelse av fast eiendom oppstår reklamasjonssaker i tilknytning til påberopte mangler ved boligen. Klassiske problemstillinger er da;

  • Om kjøper har oppfylt sin undersøkelsesplikt
  • Om selger har tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger
  • Om kjøper har tilbakeholdt en større del av kjøpesummen enn det som er nødvendig for å sikre sine krav
  • Om kjøper har reklamert rettidig
  • Om selger har tapt adgangen til å fremme reklamasjonsinnsigelse som følge av realitetsdrøftelser
  • Om selger har tapt sin rett til å utbedre
  • Prisavslagets størrelse
  • Erstatningskravets størrelse
  • Om det foreligger vesentlig kontraktsbrudd som gir grunnlag for heving
  • Om krav er foreldet

Våre advokater har solid og bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning i tilknytning til kjøp og salg av fast eiendom, og bistår både selger og kjøper. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig