AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Skatt og fast eiendom

Fast eiendom og skatt reiser mange spørsmål for de som eier fast eiendom, enten det er privatpersoner eller selskap/bedrifter. Skatt får både betydning ved eierskap (f.eks. formuesbeskatning og eiendomsskatt på primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom/anlegg) og utleie. Det er også mange spørsmål knyttet til skatt ved salg av fast eiendom.

Dersom du leier ut fast eiendom, vil det som hovedregel også være skatt på leieinntekten, jf. skatteloven. Det per i dag unntak for utleie av deler av egen bolig, dersom du selv bor i deler av boligen.

I mange tilfeller er gevinst ved salg av bolig og fritidsbolig skattefri. Ofte kan det likevel være vanskelig å trekke grensen mellom tilfellene der gevinsten er skattefri og der den er skattepliktig. Salg til en utbygger er et tilfelle som kan by på utfordringer.

Vi hjelper deg med rådgivning og rapportering knyttet til skatt og fast eiendom, herunder bistand til optimalisering av eierforhold, rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, og rådgivning til bedrifter som eier og eller leier ut fast eiendom.

Dersom du eier eiendom gjennom selskap eller i virksomhet – kan vi hjelpe deg med vurderinger av skatteeffektiv organisering og eventuelle omstruktureringer – for eksempel etablering av holdingselskap.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig