AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Pass på formueskatten ved salg av boligen før nyttår!

Salg av egen bolig er i mange tilfeller greit fra et skattemessig perspektiv; Har du eid boligen i mer enn ett år og brukt den som egen bolig i minst ett av de siste to årene før salget er utgangspunktet at gevinst ved salget er skattefri. Men det er mange nyanser i dette utgangspunktet.

Skrevet av:

I noen tilfeller er for eksempel gevinsten skattefri selv om du ikke oppfyller botiden – man kan på visse vilkår få godskrevet botid ved brukshindring. I andre tilfeller kan gevinsten være helt eller delvis skattepliktig selv om du oppfyller kravene til eier- og botid. Det kan gjelde ved salg av boligeiendom med stor tomt, eller for øvrig hvis salgssummen må antas å ha blitt vesentlig større på grunn av utviklingsmuligheter.

Når du selger boligen og flytter inn i ny eiet bolig, er også utgangspunktene greie når det gjelder formuesskatt: Det hva du eier pr. årsskiftet som bestemmer formuesskatten. Har du solgt og overlevert din gamle bolig før årsskiftet og overtatt ny bolig før årsskiftet, er det kjøperen av din gamle bolig som tilordnes boligen som formue, mens du formuesbeskattes for din nye bolig.

Hvis du derimot har solgt og overlevert boligen din før nyttår, men ikke overtar din nye bolig før over årsskiftet, kan du komme i «skvis» med formuesskatten. Grunnen til dette er den gunstige verdsettelsen av primærbolig ved formuesskattefastsettelsen:

  • Primærbolig (boligen der du har folkeregistrert adresse ved årets utgang) verdsettes til 25 % av en beregnet omsetningsverdi (50 % for delen av verdi over kr 10 millioner). Er boligen din verdt kr 15 millioner, er formuesskattegrunnlaget altså kr 5 millioner.
  • Det er ingen tilsvarende verdsettelsesrabatt for kontanter/bankinnskudd. Kr 15 millioner på bankkonto utgjør dermed også kr 15 millioner i formuesskattegrunnlag.

Formuesskatten er nå (2022) på 0,95 %. Innslagspunktet er på kr 1,7 millioner. Beholder du boligen din over årsskiftet (og du ikke har gjeld) blir formuesskatten kr 31 350. Dersom du overleverer boligen til kjøper og lar pengene stå på bankkonto (og du fortsatt ikke har gjeld), blir formuesskatten kr 126 350.

Dersom du har solgt boligen din og ikke overtar ny bolig før årsskiftet, bør du derfor forsøke å avtale at kjøperne av boligen din ikke overtar før etter nyttår.

***

Vi hjelper deg gjerne med skattespørsmålene som kan oppstå ved salg av bolig eller fast eiendom for øvrig. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no