AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Inn- og utflytting – skattemessig emigrasjon

Ved endring av skattemessig bosted er det flere forhold du bør være oppmerksom på. Det er ikke nok å flytte adresse. Du kan bare oppholde deg i Norge i begrenset tid, og du kan ikke disponere bolig i Norge. Skatteplikt på urealisert aksjegevinst («exit-skatt») kan også bli aktuelt.

Dersom du ikke oppfyller kravet til skattemessig emigrasjon etter norske skatteregler, kan skatteavtalene kanskje hjelpe deg. Skatteavtalene Norge har med enkelte stater, har som formål å hindre dobbeltbeskatning og kan innebære begrensninger i norsk beskatningsrett.

Vi bistår med skattemessig rådgivning i forbindelse med innflytting og utflytting. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no