AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Skatt og avgift i internasjonale forhold

Arbeid, virksomhet og eierskap over landegrensene reiser særlige skattemessige problemstillinger. For deg som virksomhet eller privatperson, er det vesentlig å unngå dobbeltbeskatning.

Dobbeltbeskatning vil si at samme inntekt eller formue skattlegges i flere stater. Vi hjelper deg med å unngå dobbeltbeskatning, og det kan gjøres på flere måter. Det kan være at du kan kreve skattenedsettelse etter ettårsregelen eller at skatteavtalen bestemmer at inntekten ikke skal skattlegges i Norge. Et alternativ er også å kreve fradrag (kredit) for skatt som du har betalt i utlandet.

Du har samtidig som utgangspunkt full rapporteringsplikt til skattemyndighetene, uansett hvor i verden inntekten kommer fra eller hvor eiendelene er. AVCO bistår ved spørsmål om skatt og avgift i forbindelse med rapportering av inntekter og formue over landegrensene.

Utenlandske arbeidstakere i Norge, blir som hovedregel med på ordningen for kildeskatt, med mindre de velger ordningen for ordinær skatt. Hvis arbeidstakeren betaler kildeskatt, innebærer dette at vedkommende betaler en fast prosent i skatt hver måned, uansett hvor mye eller lite hen tjener. Hva som lønner seg for den enkelte arbeidstakeren, er individuelt. Mange arbeidsgivere får spørsmål fra sine utenlandske arbeidstakere om dette. AVCOs advokater kan bistå bedrifter i rådgivningen.

Vi kan videre hjelpe til med alle skattespørsmål i internasjonale forhold – enten det gjelder utenlandsetablering, leie av arbeidskraft, arbeidsopphold i utlandet, skattemessig inn- eller utflytting, eller investeringer i eiendom eller andre eiendeler i utlandet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Aktuelle artikler

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no