AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Skatt og arbeid i utlandet

Skal du jobbe en periode som utsendt arbeidstaker eller fra «hjemmekontor» i utlandet? Er du arbeidsgiver med ansatte som jobber for deg i utlandet? Om du svarer «ja» på et av disse spørsmålene, må du ta stilling til skatteplikt og rapporteringsplikter overfor norske og utenlandske skattemyndigheter.

I denne artikkelen skal vi se på noen utgangspunkter som du må forholde deg til her i Norge. Skatteforhold i det landet arbeidet utføres, i arbeidsstaten, må avklares med lokal rådgiver der.

Skattepliktig lønn

Arbeidsopphold i utlandet medfører ikke at den alminnelige skatteplikten til Norge opphører. Skal dette skje må vilkårene for skattemessig emigrasjon etter skatteloven eller skatteavtalen være oppfylt.

Ved arbeidsforhold i utlandet vil lønnen være skattepliktig til Norge. Arbeidsgiver skal foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift etter de vanlige reglene. Merk likevel at det i særskilte tilfeller kan innvilges trekkfritak.

Når lønnen er skattepliktig til Norge, gjelder de alminnelige reglene. Hvert forhold må vurderes for seg, men dersom den ansatte anses som pendler, gis det fradrag for pendlerkostnader som den ansatte selv betaler. Arbeidsgiver kan da samtidig dekke reisekostnader, kost og losji skattefritt.

Det er viktig å være bevisst på at ved lengre arbeidsopphold i utlandet og kun begrensede opphold i Norge, kan det være aktuelt med skattenedsettelse etter ettårsregelen for den ansatte. 

Det gjelder særlige regler for enkelte grupper, f.eks. utsendte tjenestemenn, sjøfolk mv.

Opprettholdelse av medlemskap i folketrygden?

Utgangspunktet er at arbeidsopphold i utlandet for norsk arbeidsgiver ikke medfører at medlemskapet i folketrygden opphører. Den ansatte skal altså som utgangspunkt betale trygdeavgift og arbeidsgiveren arbeidsgiveravgift. 

Det kan imidlertid være at det gjelder en særlig trygdeavtale mellom Norge og arbeidsstaten som regulerer hvilket lands trygdeordning den ansatte skal være medlem i. Det kan i tilfellet få konsekvenser for plikt til å betale trygdeavgift og arbeidsgiveravgift til Norge. 

Det er derfor fornuftig å avklare trygdestatus med NAV før utreise.

Unngå dobbeltbeskatning

Lønnskatteplikten til arbeidsstaten må avklares særskilt etter intern rett og skatteavtalen.  Dersom inntekten er skattepliktig i arbeidsstaten, må du passe på å kreve kreditfradrag, eventuelt unntak fra beskatning, i skattemeldingen som skal leveres i Norge. Det kan være ettårsregelen kan brukes i Norge i din sak for å få skattenedsettelse på lønnsinntekten fra utlandet.

Advokatene i AVCO hjelper deg gjerne med de spørsmål du måtte ha knyttet til skatt og arbeid i utlandet.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig