AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Inntekt eller formue i utlandet? Unngå dobbelbeskatning!

Du har skatteplikt til Norge for global inntekt og formue

Når du er skattemessig bosatt i Norge har du skatteplikt til Norge for global inntekt og formue – dvs uansett om inntekten er opptjent i utlandet eller formuen befinner seg i utlandet. Har du inntekt eller formue i utlandet må du altså rapportere dette i skattemeldingen din.

Som utgangspunkt får ikke norske skattemyndigheter automatisk informasjon om inntekt og formue i utlandet. Opplysninger om det vil altså ikke komme frem av den forhåndsutfylte skattemeldingen. Derfor må du gjøre denne jobben selv.

Du må også selv sjekke om du kan nyte godt av regler for begrensning av skatteplikten til Norge. Dette kan følge av skatteavtale, eller av regler i skatteloven som skal forhindre dobbeltbeskatning.

Sjekk skatteavtalen!

Avhengig av hvilken inntekt og formue du har i utlandet, kan det likevel være slik at norsk skatteplikt er begrenset. Norge har inngått skatteavtaler med en rekke land. Formålet med skatteavtalene er blant annet å:

  • å avgjøre hvor du skal anses som skattemessig bosatt dersom du har tilknytning til flere land
  • fordele beskateningen mellom landene til visse typer av inntekt (og formue, hvis skatteavtalen også omfatter formuesskatt)
  • å hindre at du betaler skatt på samme inntekt i flere land (dobbeltbeskatning)

Undersøk derfor om det er inngått skatteavtale mellom Norge og landet du har inntekt fra eller formue i, og hvordan den i tilfelle virker inn på din skatteplikt til Norge.

Unngå dobbeltbeskatning!

Det er også egne regler i skatteloven som kan få betydning. Det gjelder uansett om vi har skatteavtale med det andre landet eller ikke.

En viktig slik norsk regel er ettårsregelen. Den gjelder for arbeidsinntekter og er aktuell om du er utstasjonert eller ellers arbeider i utlandet. Dersom du kan bruke den, innebærer det i praksis at du ikke betaler skatt på lønnsinntekten (skattenedsettelse).

Du kan bruke ettårsregelen dersom:

  • Du har et arbeidsopphold i utlandet med en varighet på minst 12 måneder,
  • du ikke oppholder deg i Norge i mer enn 72 dager år tolvmånedersperiode (i koronaperioden er det gitt noen utvidelser) – her det er viktig at 72-dagersregelen skal vurderes gjennomsnittlig over hele perioden, du kan altså fortsatt kreve skattenedsettelse etter ettårsregelen dersom du et enkelt år har oppholdt deg mer enn 72 dager i Norge dersom du gjennomsnittlig har oppholdt deg mindre enn 72 dager her pr. år,
  • inntekten din også kan skattlegges i det andre landet (men det kreves ikke at inntekten faktisk skattlegges der), og
  • du ikke hovedsakelig arbeider utenfor andre lands territorium.

Skatteloven har også egne regler om fradrag for skatt betalt i utlandet (kreditregler) som gjelder uavhengig av skatteavtale. Disse reglene gjelder også for andre inntekter enn lønnsinntekter. Inntekten din skattlegges da i Norge, men du får fradrag i skatt (krone for krone) for skatten som er betalt i utlandet.

En eventuell skatteavtale kan også benyttes som alternativ til de norske reglene for å unngå dobbeltbeskatning. Som utgangspunkt kan du selv velge hvilke regler du vil benytte deg av.

Skatteavtalene er forskjellige, og det er gjerne to hovedmetoder for unngåelse av dobbeltbeskatning:

  • Kredit: Begge land kan skattlegge inntekten, men det ene landet skal gi fradrag for skatten som er betalt i kildestaten (landet der inntekt kommer fra/formuen befinner seg).
  • Unntak: Inntekten eller formuen kan bare skattlegges i en av landene.

***

Du må altså selv sørge for å opplyse om inntekt og formue i utlandet, og du må selv undersøke om skatteplikten til Norge er begrenset – herunder om en aktuell skatteavtale får betydning eller om du kan nyte godt av de reglene i skatteloven som kan begrense skatteplikten din. Vi hjelper deg gjerne i dette arbeidet!

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no