AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Borettslag

I Norge er borettslag og eierseksjonssameier praktiske måter å organisere boforhold på. I et borettslag kjøper du en andelsbolig med bruksrett, mens du i et eierseksjonssameie kjøper en selveierbolig. Skulle det oppstå spørsmål om rettigheter, plikter og bruk, er det viktig å være klar over de betydningsfulle forskjellene som er knyttet til hver av disse boformene.

Ved kjøp av andelsbolig i et borettslag, får du enerett til egen bolig. I tillegg har du rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. Boforholdet reguleres av burettslagslova. I praksis oppstår en rekke tvister i tilknytning til borettslag, herunder spørsmål om:

 • Betaling av andelsinnskudd
 • Utforming og endring av vedtekter
 • Styrets overordnede ansvar og plikter
 • Mindretallsvern (myndighetsmisbruk)
 • Flertallskrav på årsmøte og ekstraordinært årsmøte
 • Bruk av egen bruksenhet og fellesarealer
 • Betaling av felleskostnader
 • Forskjellen mellom andelseierens og styrets vedlikeholdsplikt
 • Ordensregler og dyrehold
 • Overlating av bruken til andre
 • Tvangssalg og utløsning av andelseier
 • Forkjøpsrett

Les også om: tvist i sameiet eller borettslaget

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig