AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Tvist i sameiet eller borettslaget

Eierseksjonssameier og borettslag er lovregulert i lov om eierseksjoner og lov om borettslag. Disse lovene lovregulerer plikter og rettigheter i disse sammenslutningene. I tillegg er det ofte vedtatt husordensregler av årsmøtet/generalforsamlingen.

Vedlikehold og kostnader

På tross av at de nevnte forutsetningene ligger til grunn, så erfarer vi ofte at det blir konflikt i sameier og borettslag. Konfliktene kan dreie seg om vedlikehold av fellesarealer og kostnadene ved dette. Noen mener kanskje at man kan utsette vedlikeholdet et par år til, mens andre er av den oppfatning at dette bør gjøres nå.

Bruk av fellesarealer

En annen type konflikt vi ofte ser er bruk av fellesarealer. Noen sameiere/andelseiere mener kanskje at de har rett til å plassere eiendeler på fellesarealer. I andre tilfeller erfarer vi at det anlegges faste installasjoner tilhørende en spesifikk enhet i fellesarealene.

Konfliktløsning

Vi har lang erfaring med å løse denne type konflikter. Ved å bruke oss som en uavhengig part klarer vi ofte å skape langsiktige og gode løsninger slik at man kan opprettholde et harmonisk bomiljø.

Har du spørsmål om boligrett, kan du ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse i kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no