AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Avtalerett

Avtalerett omhandler den delen av kontraktsretten som regulerer inngåelse av kontrakter og avtaler og tolkning og fastleggelse av kontraktenes innhold. Avtaleretten behandler også spørsmål knyttet til avtalens virkninger, ugyldighet og lemping. Hvis en kontraktspart ikke overholder avtalen, foreligger det et kontraktsbrudd.

Kontraktsrett regulerer inngåelse av kontrakter/avtaler og fastleggelse av kontraktenes innhold. Hvis en kontraktspart ikke overholder avtalen, foreligger det et kontraktsbrudd (mislighold). Motparten kan da gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

En avtale kan inngås på mange måter. Etter norsk rett er muntlige avtaler like bindende som skriftlige, med mindre annet følger lov, avtale eller mellom partene.

Når en avtale er muntlig, er det vanskelig å bevise hva partene har avtalt. Vi anbefaler derfor alltid å nedfelle avtalepunktene i en skriftlig kontrakt som underskrives av samtlige parter. En klar og tydelig skriftlig avtale, minimerer også risikoen for at det senere skal oppstå konflikter mellom partene.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig