AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Avtalerett

Avtaler danner grunnlaget for mange av våre private og forretningsmessige relasjoner. Det kan være alt fra en samboeravtale mellom to privatpersoner til kompliserte forretningsavtaler mellom selskaper. Trenger du hjelp til å utforme en avtale, ønsker å gjennomgå og justere en eksisterende kontrakt, eller har behov for hjelp til å tolke en avtale? Våre advokater har lang erfaring innen område og er her for å bistå deg.

Kontraktsrett regulerer inngåelse av kontrakter/avtaler og fastleggelse av kontraktenes innhold. Hvis en kontraktspart ikke overholder avtalen, foreligger det et kontraktsbrudd (mislighold). Motparten kan da gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

En avtale kan inngås på mange måter. Etter norsk rett er muntlige avtaler like bindende som skriftlige, med mindre annet følger lov, avtale eller mellom partene.

Når en avtale er muntlig, er det vanskelig å bevise hva partene har avtalt. Vi anbefaler derfor alltid å nedfelle avtalepunktene i en skriftlig kontrakt som underskrives av samtlige parter. En klar og tydelig skriftlig avtale, minimerer også risikoen for at det senere skal oppstå konflikter mellom partene.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no