AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Kontraktsrett

Kontraktsrett regulerer inngåelse av kontrakter/avtaler og fastleggelse av kontraktenes innhold. Hvis en kontraktspart ikke overholder avtalen, foreligger det et kontraktsbrudd (mislighold).

Dersom det foreligger kontraktsbrudd kan motparten gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Erstatning, tilbakeholdelse av egen ytelse og heving er eksempler på misligholdsbeføyelser.

Vi bistår klienter med forhandling, utarbeidelse, gjennomgang og revisjon av kontrakter. Advokatene i AVCO har lang erfaring med tvisteløsning innen forretningsjuridiske problemstillinger – herunder kontraktsrettslige tvister.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

 

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig