AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Kontraktsutforming

En avtale kan inngås på mange måter. Etter norsk rett er muntlige avtaler like bindende som skriftlige, med mindre annet følger lov, avtale eller mellom partene.

Når en avtale er muntlig, er det vanskelig å bevise hva partene har avtalt. Vi anbefaler derfor alltid å nedfelle avtalepunktene i en skriftlig kontrakt som underskrives av samtlige parter. En klar og tydelig skriftlig avtale, minimerer også risikoen for at det senere skal oppstå konflikter mellom partene.

Vi kan bistå i forbindelse med kontraktsforhandlingene og / eller til å utforme selve kontrakten mellom partene.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig