AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Forbrukervern

Håndverkertjenesteloven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester som inngås mellom tjenesteytere i deres næringsvirksomhet og forbrukere. Loven er følgelig en forbrukerlov, som innebærer at den inneholder bestemmelser som har som formål å verne om forbrukeren.

Håndverkertjenesteloven er gjennomsyret av bestemmelser som skal gi forbrukeren ekstra beskyttelse og minsterettigheter i kontakt med tjenesteytere i næringsvirksomhet. Bakgrunnen er at en forbruker sammenlignet med en tjenesteyter vil ha mindre kunnskap og erfaring i relasjon til både tjenesten og til kontraktsinngåelse generelt. Forbrukeren vil derfor ikke være i like stand til å ivareta sine interesser. Det tydeligste eksempelet på lovens forbrukervern er lovens ufravikelige karakter.

Ufravikelighet

Det fremgår av lovens § 3 at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av bestemmelsene i loven. Dette innebærer at loven er tvingende i forbrukerens favør. Denne bestemmelsen er ikke unik for håndverkertjenesteloven, men er en gjennomgående bestemmelse i øvrig forbrukerlovgivning. Bestemmelsen er i stor grad utformet over samme lest som i tilsvarende lovgivning, blant annet forbrukerkjøpsloven, kredittkjøpsloven, finansavtaleloven og angrerettloven.

Ufravikelighetsregelen utgjør et klart unntak fra den alminnelige hovedregelen om avtalefrihet i kontraktsretten. Dette utgangspunktet går ut på at enhver skal kunne bestemme om man vil forplikte seg overfor andre gjennom avtale, hvem man ønsker å forplikte seg til og hva avtalen skal gå ut på. Lovgiver har derfor prioritert å beskytte forbrukerens svakere posisjon enn den enkeltes private autonomi og avtalefrihet.

Øvrig forbrukervern

Håndverkertjenesteloven inneholder flere bestemmelser som har til formål å gi ekstra forbrukervern. Tjenesteyteren har eksempelvis en særlig plikt til å både orientere og opplyse forbrukeren om viktig informasjon knyttet til tjenesten. I enkelte tilfeller vil tjenesteyteren også ha en plikt til å frarå forbrukeren visse tjenester.

Opplysnings- og orienteringsplikten viser seg eksempelvis i lovens § 9. Bestemmelsen sier at dersom det viser seg behov for arbeid utenfor oppdraget som er praktisk å utføre sammen med oppdraget, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Tjenesteyteren har videre en orienteringsplikt i relasjon til hvordan arbeidet konkret skal utføres. Tjenesteyteren skal eksempelvis etter § 5 tjenesteyteren veilede eller samrå seg med forbrukeren i den utstrekning forholdene tilsier det. Tjenesteyteren spiller med andre ord en aktiv rolle, hvilket er svært gunstig der forbrukeren ikke er klar over hva det bør informeres om og hvilke beslutninger som bør tas.

Tjenesteyteren har også en plikt til å frarå visse tjenester etter loven. Det følger av § 7 at dersom tjenesteyteren må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, skal tjenesteyteren orientere forbrukeren om dette.

Kontakt oss

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen håndverkertjenester. Vi bistår i alle ledd i prosessen, fra kontraktsinngåelse til tvist, og yter bistand til både forbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Vårt mål er alltid å finne gode løsninger og søker å skreddersy oppdraget i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no