AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Diverse kontrakter

AVCO bistår i utarbeidelse- og håndhevelse av ulike kontrakter innenfor hestesporten. Dette kan dreie seg om oppstallørkontrakter, arbeidskontrakter for stallpersonell, kontrakter i forbindelse med treningsopphold, fôrrytteravtaler, transportavtaler, sponsoravtaler, kjøp og salg av stall eller tilsvarende.

Det er avtalefrihet i Norge, som betyr at man står fritt til å avtale tilnærmet hva som helst. Det gjelder også et grunnleggende prinsipp om at «avtaler skal holdes». Det innebærer kort sagt at kontrakten er rettslig bindende mellom partene, med den virkning at den ene parten ikke ensidig kan endre avtalens innhold. Ettersom leiekontrakten vil være rettslig bindende mellom partene, er det viktig å være nøye med avtalereguleringen på selve avtaletidspunktet. I motsatt fall kan man bli stående med en kontrakt som ikke hensyntar forhold som enkelt kunne og burde vært regulert.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig