AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Selgers rettigheter ved salg

Selger har opplysningsplikt ved salget, som betyr at selger må opplyse om alle forhold som kan påvirke kjøpers avgjørelse.

Det vil være både i selger og kjøpers interesse å få alle opplysninger skriftlig, fordi tvistene vanligvis handler om hva som faktisk er avtalt, og skriftlig dokumentasjon vil stille selger sterkere dersom det senere oppstår en uenighet mellom partene. Dersom selger er en profesjonell part, stiller lovgivningen strengere krav til selger i kjøpsprosessen dersom kjøper er en privatperson.

Det er ikke uvanlig i en salgsprosess at kjøper ombestemmer seg ved valg av hest, og ønsker å fri seg fra avtalen. Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller sine plikter etter avtalen eller loven, kan selgeren kreve oppfyllelse, heving og erstatning.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig