AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Kjøpers rettigheter ved kjøp

Dersom hestens egenskaper viser seg å avvike vesentlig fra det avtalte, kan det utgjøre en mangel. Kjøper må innen «rimelig tid» gi selgeren melding om at man vil påberope seg mangelen. Dette kalles reklamasjon.

Hva som faktisk utgjør «rimelig tid» beror på konkrete omstendigheter, men som utgangspunkt har kjøper et tidsrom på minimum to måneder og maksimum to år. Ettersom hester er levende dyr, venter mange kjøpere med å reklamere for å gi hesten tid til å «finne seg til rette» på nytt sted. Dette kan medføre at kravet ovenfor selger går tapt. For å være på den sikre siden bør kjøper reklamere så fort som mulig.

Dersom kjøper reklamerer i tide, kan kjøperen gjøre gjeldende tilbakeholdsrett, retting og omlevering, prisavslag, heving og/eller erstatning.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig