AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Hvem er ansvarlig dersom uhellet er ute?

Risikoen for fall og skader er høy i hestemiljøet, og skadeomfanget kan være stort. Små og store ulykker er omtrent hverdagskost for rytteren. Hvem er egentlig ansvarlig for skaden man utsettes for i stallen?

Lovens hovedregel

Utgangspunktet i norsk erstatningsrett er at skadelidte skal stilles som om skaden ikke hadde skjedd, sier Gerhardsen.

Skadeerstatningsloven bestemmer at hesteeier er erstatningsansvarlig for skade som hesten volder på person, klær eller bruksting mens man har det på seg. Loven oppstiller et objektivt ansvar, som ifølge Gerhardsen innebærer at hesteeier blir ansvarlig uavhengig av skyld.

Unntak

Ifølge Gerhardsen finnes det noen unntak fra hesteeieren sitt ansvar, men disse er snevre.

Høyesterett har i en dom fra 2018 konkludert med at selv om en rytter med erfaring kjenner til risikoen for å falle av, kan det ikke likestilles med å akseptere risikoen for et økonomisk tap, sier Gerhardsen. I saken ble rytteren kastet av en hest og pådro seg flere brudd i nakke- bryst og rygg. Hesteeieren forsøkte forgjeves å anføre at rytteren hadde akseptert risikoen og at vedkommende var en kyndig rytter, men ble ikke hørt. Hesteeieren var ansvarlig for skaden som hesten påførte rytteren.

Gerhardsen mener at det derfor er viktig at hesteeier forsikrer seg mot skader som hesten kan påføre andre.

Den som er ansvarlig for skaden må da erstatte det økonomiske tapet som skadelidte er påført. Mange har ikke oversikt over egne forsikringsdekninger, eksempelvis kan innboforsikringen dekke skader som hesten påfører en annen, og advokatbistand opp til kr. 100 000 ved tvist.

Tilfeller hvor hesteeier ikke er ansvarlig

I de tilfeller hvor hesteeier ikke er ansvarlig eller hvor hesten skader hesteeieren, vil erstatningsmuligheter avhenge av private forsikringer.

Mange har erstatningsmuligheter gjennom forsikring via rytterlisensen, arbeidsgiver eller sitt fagforbund. Ifølge Gerhardsen blir mange også overrasket over at man kan få erstatning under reiseforsikringen. Oppfatningen er ofte at reiseforsikringen kun dekker ulykker i utlandet, men under reiseforsikringen er du dekket fra tidspunktet du forlater hjemmet.

De fleste forsikringer dekker legeutgifter, men Gerhardsen bemerker at noen forsikringer også har dekning for diverse ekstrautgifter, som transport til behandlingsstedet, kompensasjon for tapte feriedager, tapt inntekt ol. Reiseforsikringen har eksempelvis en ren ulykkesdekning som kan gi deg rett til menerstatning dersom skaden blir varig.

Ridning og hest er en risikosport. En god forsikring kan bidra til at rytteren ikke risikerer å miste et stort erstatningsbeløp, avslutter Gerhardsen.

Samarbeidsavtale med Hest.no

AVCO har innledet et samarbeid med Hest.no som vil gi fordeler til alle Hest sine betalende medlemmer.

Mer om hvilke fordeler du som pluss-medlem hos Hest.no får dersom du har behov for juridisk bistand, finner du her: Samarbeidsavtale med advokatfirmaet AVCO gir medlemsfordeler hos Hest.no

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no