Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler er typisk avtaler mellom aksjonærer i et selskap om hvordan man skal utøve aksjonærrettigheter i selskapet slik som for eksempel stemmegiving på generalforsamlingen. I denne artikkelen belyses noen viktige punkter knyttet til aksjonæravtaler.

Aksjonæravtaler omfattes av avtalefriheten. Dette betyr at man har større fleksibilitet ved utformingen av aksjonæravtaler enn vedtekter i henhold til aksjeloven. En annen fordel ved en aksjonæravtale er at det er mulig å holde denne konfidensiell og kun kjent for partene som har inngått den. Selskapet er i utgangspunktet ikke bundet av avtalen, og det er heller ikke et krav at man må informere selskapet om avtalen. Det kan imidlertid, i enkelte tilfeller, være hensiktsmessig å informere selskapet om avtalen.

I hvilke situasjoner bør man vurdere en aksjonæravtale?

  • I oppstartsselskaper som planlegger sterk vekst og innhenting av egenkapital. Dersom denne type selskaper har flere aksjonærer som kanskje har forskjellige risikoappetitt, så vil det særlig være gunstig å regulere eierskapet gjennom en aksjonæravtale.
  • I unoterte selskaper som planlegger exit. Dersom man planlegger å selge selskapet på et fremtidig tidspunkt, så vil en aksjonæravtale hvor man regulerer medsalgsrett og/eller medsalgsplikt kunne være gunstig og vurdere.
  • I selskaper hvor aksjonærene også er ansatt bør man være særlig påpasselig med å vurdere forskjellige scenarioer som kan påvirke privatøkonomien. En aksjonæravtale vil i slike tilfeller kunne bidra til å sikre ens posisjon og rettigheter.

Dette er bare noen eksempler på når det kan være gunstig å vurdere en aksjonæravtale. Vi erfarer at mange kostbare tvister kunne ha vært unngått dersom man på et tidlig tidspunkt, gjerne ved stiftelsen/oppstart, hadde tenkt igjennom forskjellige scenarioer for hva som kunne skje, og utarbeidet aksjonæravtaler som regulerte disse forholdene.

Har du spørsmål om selskapsrett, kan du ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse i kontaktskjemaet nedenfor.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig