AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler er typisk avtaler mellom aksjonærer i et selskap om hvordan man skal utøve aksjonærrettigheter i selskapet slik som for eksempel stemmegiving på generalforsamlingen. I denne artikkelen belyses noen viktige punkter knyttet til aksjonæravtaler.

Aksjonæravtaler omfattes av avtalefriheten. Dette betyr at man har større fleksibilitet ved utformingen av aksjonæravtaler enn vedtekter i henhold til aksjeloven. En annen fordel ved en aksjonæravtale er at det er mulig å holde denne konfidensiell og kun kjent for partene som har inngått den. Selskapet er i utgangspunktet ikke bundet av avtalen, og det er heller ikke et krav at man må informere selskapet om avtalen. Det kan imidlertid, i enkelte tilfeller, være hensiktsmessig å informere selskapet om avtalen.

I hvilke situasjoner bør man vurdere en aksjonæravtale?

  • I oppstartsselskaper som planlegger sterk vekst og innhenting av egenkapital. Dersom denne type selskaper har flere aksjonærer som kanskje har forskjellige risikoappetitt, så vil det særlig være gunstig å regulere eierskapet gjennom en aksjonæravtale.
  • I unoterte selskaper som planlegger exit. Dersom man planlegger å selge selskapet på et fremtidig tidspunkt, så vil en aksjonæravtale hvor man regulerer medsalgsrett og/eller medsalgsplikt kunne være gunstig og vurdere.
  • I selskaper hvor aksjonærene også er ansatt bør man være særlig påpasselig med å vurdere forskjellige scenarioer som kan påvirke privatøkonomien. En aksjonæravtale vil i slike tilfeller kunne bidra til å sikre ens posisjon og rettigheter.

Dette er bare noen eksempler på når det kan være gunstig å vurdere en aksjonæravtale. Vi erfarer at mange kostbare tvister kunne ha vært unngått dersom man på et tidlig tidspunkt, gjerne ved stiftelsen/oppstart, hadde tenkt igjennom forskjellige scenarioer for hva som kunne skje, og utarbeidet aksjonæravtaler som regulerte disse forholdene.

Har du spørsmål om selskapsrett, kan du ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse i kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no